Součástí Týdne budou:

    9. Mezinárodní sympozium INOVACE 2002
- Závěry - Úvodní plenární sekce, 3. 12. 2002
- Závěry - sekce Mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích, 4. 12. 2002
- Závěry - sekce Technologie životního prostředí, 4. 12. 2002
- Závěry - 3. setkání inovačních firem SRN, SR, ČR a dalších zemí, 4.– 5. 12. 2002
- Závěry - zasedání CEERDA EUREKA, 5. 12. 2002
- Závěry - sekce Inovační aspekty v rámci procesu restrukturalizace, 5. 12. 2002
- Závěry - Činnost Informačního centra INOVACE 2002

    9. Mezinárodní veletrh invencí a inovací, 3.- 6. 12. 2002

    Výsledky 7. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2002

    Závěrečná zpráva

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.