Výsledky Ceny Inovace roku 2007

K průběhu 12. ročníku Ceny Inovace roku 2007

Předávání ocenění se zúčastnilo téměř osm desítek účastníků - zástupci 16 oceněných inovačních produktů z celkového počtu 17 oceněných produktů v soutěži Cena Inovace roku 2007, členové orgánů AIP ČR, z.s., novináři a další hosté.

Předávání Cen Inovace roku 2007 zahájil senátor Jiří Nedoma, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Prezentaci inovačních produktů přihlášených do soutěže moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda Komise Inovace roku. V úvodu uvedl charakteristiku Ceny Inovace roku, kritéria soutěže, její hodnocení ve čtyřech úrovních a představil přítomné členy předsednictva tohoto shromáždění. Přítomného Martina Štíchu, MPO a dosud nepřítomné - Miroslavu Kopicovou, 1. místopředsedkyni RVV (bude předávat Ceny od 11.30), Karla Šperlinka, prezidenta AIP ČR, z.s. (přijde později vzhledem k jednání RVV), čestné místo je vyhrazeno Mirku Topolánkovi.

Přehled vítězů bude zveřejněn v prvním čísle časopisu ip&tt roku 2008, v dalších dvou číslech ip&tt budou zveřejněny inovační produkty umístěné na druhém a třetím místě.

Po zahájení prezentovali účastníci svoje úspěšné inovační produkty v pořadí, ve kterém byly zasílány do soutěže.

Ocenění v rámci Ceny Inovace roku 2007 předala místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoje Miroslava Kopicová spolu s prezidentem AIP ČR, z.s. Karlem Šperlinkem a členem komise Inovace roku Martinem Štíchou, MPO:

I. Cena Inovace roku 2007

LINET, s.r.o., Slaný Lůžko Latera

Optaglio, s.r.o., Řež Kovové mikrotečky - OVDotTM

AMAGRO, s.r.o., Praha 10 Huminový koncentrát Lignohumát B

II. Čestné uznání

RS DYNAMICS, s.r.o., Praha 4 EXPLONIX - přenosný analyzátor explozivních látek

HONEYWELL, s.r.o., Praha 4 ACC OPTIMIZER optimalizátor pro pokročilé řízení spalování

ÚJP Praha, a.s. Rentgenový simulátor TERASIX se systémem VirtualBeamView

1. LF UK, Praha 2 Multifunkční biotelemetrické zařízení k inteligentnímu on-line monitorování fyziologických parametrů člověka

Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno Inovace turbinové řady SST - 300

III. Účast v soutěži

Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o., Havlíčkův Brod Odrůda brambor VALFI

BAŤA, a.s., Zlín Nová generace profylaktické obuvi pro diabetiky

ASICentrum, s.r.o., Praha 4 EM 4298 dekodér/kodér pro čtečky RFID v pásmu UHF

Clever Technologies, s.r.o., Světice C-PULM - endobronchiální teploměr

Lambda CZ, s.r.o., Brno Laboratorní bioreaktor/fermentor MINIFOR nového konceptu

FS ČVUT v Praze Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku

Penta Trading, s.r.o., Praha 4 Elektroerozivní CNC hloubička PENTA CNC

DAKO Brno, s.r.o. Protihlukové bariéry ze sklovláknobetonu

ARROW line, a.s., Ostrava Kolejový tahač vagonů CSA 110

Po vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo neformální setkání M. Kopicové a J. Nedomy se zástupci tvůrců oceněných inovačních produktů a inovačních firem.

Od 13.00 hod. se uskutečnilo jednání orgánů AIP ČR, z.s. za účasti redaktorů České televize, kteří následně uskutečnili rozhovor o Ceně Inovace roku 2007 s Pavlem Švejdou.

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.