Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2017

(pro dvoustranná jednání 2017)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

 • Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, RexLex Nova, T.I.I., Transfera.cz)
 • oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)
 • příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)
 • legislativa pro oblast VaVaI
 • financování inovačních a technologických projektů se zaměřením na inovační firmy, inovační vouchery
 • specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR, z.s. na projektu Národní síť VTP v ČR, udržitelnost projektu SPINNET, aj.)
 • účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR

 

- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.

 • "politika" – příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace
 • "výchova" - příprava odborníků
 • "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů

 

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery)

- Odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích, případně ustavené poradní orgány kraje

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (25. ročník)

- Příprava a realizace společných projektů v rámci nových operačních programů 2014+ (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

- INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. - 8. 12. 2017)

 • 24. ročník mezinárodního sympozia s plenárními a odbornými sekcemi
 • 24. mezinárodní veletrh invencí a inovací – formou roll-upů
 • 22. ročník Ceny Inovace roku 2017

 

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

- Podpora programu EUREKA a Eurostars v ČR

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz, CD ROM, verze 14)

- Součinnost s Českou společností pro jakost – Mezinárodní soutěž inovací

- Společné projekty v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních do 31. 1. 2017

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, MIC ČR; e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR, z.s.)

 

 

Schválilo 88. vedení AIP ČR, z.s. 26. 9. 2016

 

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2017 Magicware s.r.o.