Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2022

(pro dvoustranná jednání 2022)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery); součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor 2

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (30. ročník)

- Příprava a realizace společných projektů v rámci aktuálních operačních programů 2021+ (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

- INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (6. - 9. 12. 2022)

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz)

- Součinnost s Českou společností pro jakost, z.s. – Mezinárodní soutěž inovací

- Součinnost s CzechInno, z.s.p.o. - AIP ČR, z.s. je jedním z hlavních partnerů akcí pořádaných sdružením

- Společné aktivity v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních na rok 2022 do 31. 12. 2021)

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR, z.s.)

Schválilo 108. vedení AIP ČR, z.s 13. 9. 2021Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.