Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2017


A. Zasedání AIP ČR, z.s.

31. zasedání

8. 12. 2017

 

B. Vedení AIP ČR, z.s.

90. vedení

20. 3. 2017

91. vedení

19. 6. 2017

92. vedení

18.9.2017

93. vedení

8.12.2017

 

C. Redakční rada ip & tt

102. jednání

11.1.2017

103. jednání

5.4.2017

104. jednání

21.6.2017

105. jednání

4.10.2017

D. Tisková konference AIP ČR, z.s.

8. 12. 2017


E. Programový a organizační výbor INOVACE 2017

8. 3., 7. 9., 2. 11.


F. Komise Inovace roku 2017

4. 5., 8. 11., 15. 11., 22. 11.


G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. k realizaci Inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti IP v ČR a k inovačnímu podnikání v regionech – společná jednání (jednání týmů k přípravě jednotlivých materiálů se budou uskutečňovat ad hoc); příprava a hodnocení společných projektů

57. jednání

20. 3. 2017

58. jednání

19. 6. 2017

59. jednání

18. 9. 2017


H. Odborné skupiny k inovačnímu podnikání v krajích - průběžně

* termíny jednání dle plánu práce odborných skupin (www.aipcr.cz, část Odborné skupiny …), případně ustavených poradních orgánů kraje

* možná účast zástupce AIP ČR, z.s. po vzájemné dohodě s vedoucím odborné skupiny, zástupcem AIP ČR, z.s. v příslušném kraji


I. INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 24. ročník

5. – 8. 12. 2017


J. Semináře AIP ČR, z.s.

t1. Inovace a technologie v rozvoji regionů

26. 4. 2017 v Brně

2. Inovační potenciál ČR

5. 9. 2017 v Praze

 

K. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

26. 4., 5. 9., 8. 12.


L. Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích v tuzemsku a zahraničí

Stavební veletrhy, Brno, 25. – 29. 4. 2017

HannoverMesse, Hannover, 24. – 28. 4. 2017

Jarní průmyslové veletrhy, Praha, 9. – 12. 5. 2017

Festival exportu CZ, Praha, 14. – 15. 6. 2017

FOR ARCH, Praha, 19. - 23. 9. 2017

MSV, Brno, 9. – 13. 10. 2017

Konference ICSTI, Minsk (BY), 20. – 21. 4. 2017

Smart business festival, Praha, 24. – 25. 10. 2017


M. Galerie inovací

- soubor prezentací na akcích pořádaných subjekty v rámci SIP v ČR v tuzemsku a zahraničí


N. Účast členů AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí

- další budou průběžně projednávány na jednání orgánů AIP ČR, z.s.


O. Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s.

- na rok 2017 dokončit do 31. 1. 2017

- na rok 2018 připravit do 18. 9. 2017

 

 

 

 

Schválilo 88. vedení AIP ČR, z.s. 26. 9. 2016

 


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2017 Magicware s.r.o.