Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2018


A. Zasedání AIP ČR, z.s.

        32. zasedání 4. 12. 2018

B. Vedení AIP ČR, z.s.

        94. vedení 19. 3. 2018

        95. vedení 18. 6. 2018

        96. vedení 17. 9. 2017

        97. vedení 4.12.2018

C. Redakční rada ip & tt

        106. jednání 10. 1. 2018

        107. jednání 4. 4. 2018

        108. jednání 20. 6. 2018

        109. jednání 3. 10. 2018

D. Tisková konference AIP ČR, z.s.

        4. 12. 2018

E. Programový a organizační výbor INOVACE 2018

        8. 3., 6. 9., 1. 11.

F. Komise Inovace roku 2018

        3. 5., 8. 11., 15. 11., 22. 11.

G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. k realizaci Inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti IP v ČR a k inovačnímu podnikání v regionech – společná jednání se uskutečňují elektronicky, příprava a hodnocení společných projektů

        Informace č. 4, 5, 6/2018 rozesílat mailem ke dni 19. 3., 18. 6., 17. 9. 2018

H. Spolupráce se zástupci AIP ČR, z.s. v krajích ČR (součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor) - průběžně

I. INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 25. ročník

        4. – 7. 12. 2018

J. Semináře AIP ČR, z.s.

        1. Inovace a technologie v rozvoji regionů – Kybernetická revoluce CZ, 17. 5. 2018, Brno

        2. Inovační potenciál ČR (v rámci projektu CEEInno) 19. 9. 2018, Bratislava

K. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

        17. 5., 4. 12. 2018

L. Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích v tuzemsku a zahraničí

        Stavební veletrhy, Brno, 25. – 28. 4. 2018

        HannoverMesse, Hannover, 23. – 27. 4. 2018

        FOR INDUSTRY, Praha, 15 – 18. 5. 2018

        Festival exportu CZ, Praha, 21. 6. 2018

        FOR ARCH, Praha, 18. - 22. 9. 2018

        Konference ICSTI, Minsk, 20. – 21. 9. 2018

        MSV, Brno, 1. – 5. 10. 2018

        Smart Business Festival, Praha, 24. 10. 2018

M. Galerie inovací

        - soubor prezentací na akcích pořádaných subjekty v rámci SIP v ČR v tuzemsku a zahraničí;
        podpora v rámci Diskuzního fóra na www.aipcr.cz

N. Účast členů AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí

        - další budou průběžně projednávány na jednání orgánů AIP ČR, z.s.

O. Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s.

        - na rok 2018 zahájit 2. 10. 2017, dokončit do 31. 1. 2018

        - na rok 2019 připravit do 17. 9. 2018


Schválilo 92. vedení AIP ČR, z.s. 18. 9. 2017        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.