Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2021


A. Zasedání AIP ČR, z.s.

B. Vedení AIP ČR, z.s.

C. Redakční rada ip & tt

D. Tisková konference AIP ČR, z.s.

E. Programový a organizační výbor INOVACE 2021

F. Komise Inovace roku 2021

G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. krealizaci Inovační politiky ČR, kpřípravě odborníků voblasti IP vČR a kinovačnímu podnikání v regionech – společná jednání se uskutečňují elektronicky, příprava a hodnocení společných projektů

H. Spolupráce se zástupci AIP ČR, z.s. vkrajích ČR (součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor) - průběžně

I. INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací vČR, 28. ročník

J. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

K. Součinnost na akcích pořádaných CzechInno, z.s.p.o. (www.czechinno.cz)
(AIP ČR, z.s. je jedním ze zakladatelů tohoto sdružení)

L. Galerie inovací - aktivity členů a partnerů AIP ČR, z.s.
(http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp; http://www.aipcr.cz/partnerituz.asp)

M. Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s.

______________________

* elektronická jednání


Schválilo 104. vedení AIP ČR, z.s. 14. 9. 2020
Obsah (c) 2001-2020 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.