Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

I.

Klub inovačních firem (dále KIF) AIP ČR, z.s. je dobrovolným zájmovým sdružením inovačních firem, jejichž podnikatelské aktivity se v převážné míře týkají technických, výrobkových, příp. procesních inovací a jejichž produkty jsou na těchto inovacích bezprostředně závislé.

II.

KIF je zřízen při AIP ČR, z.s. s cílem usnadnit vstup těchto firem na domácí a zahraniční inovační trh - k tomu zajišťovat potřebné informace, prezentaci inovačních firem a podmínky pro jejich účast v soutěži o cenu Inovace roku (ve všech oborech).

III.

Členy KIF se mohou stát organizace, které uspěly v rámci soutěže o Cenu Inovace roku v ČR nebo ty, které získaly srovnatelné nebo vyšší zahraniční ocenění v obdobných soutěžích.

IV.

Členství v KIF je bezplatné.

V.

Členové KIF se mohou prezentovat v časopise Inovační podnikání a transfer technologií, v Technologickém profilu ČR a na akcích v rámci kalendáře AIP ČR, z.s.

VI.

KIF schvaluje roční plán činnosti na jednání orgánů AIP ČR, z,s.; tento plán předkládá generální sekretář AIP ČR, z.s.        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.