Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích České republiky

Uvádíme název regionální rozvojové agentury (používaný na www.cara.cz), ve které má AIP ČR, z.s. zastoupení v uvedeném kraji nebo jiné organizace, jméno zástupce AIP ČR, z.s. v tomto kraji a jméno pracovníka AIP ČR, z.s., který se problematikou příslušného kraje zabývá.

Kraj

Organizace

Zástupce AIP ČR, z.s. v kraji

Odpovědný pracovník AIP ČR, z.s.

Jihočeský

JVTP, a.s. (www.jvtp.cz)

Ing. Jaroslav Lakomý

Iveta Němečková

Jihomoravský

RRA JM (www.rrajm.cz)

JUDr. Vladimír Gašpar

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Karlovarský

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
(www.karp-kv.cz)

Ing. Vlastimil Veselý

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Královéhradecký

Centrum investic, rozvoje a inovací (www.cirihk.cz)

Daniel Všetečka, MSc.

Doc.Ing. Pavel Švejda, CSc.

Liberecký

ARR-NISA (www.arr-nisa.cz)

Marek Pšenička

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Moravskoslezský

MSIC (www.ms-ic.cz)

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Olomoucký

RARSM (www.rarsm.cz)

Zdeněk Hilbert

Iveta Němečková

Pardubický

RRA PaK (www.rrapk.cz)

Mgr. Klára Štefančová

Iveta Němečková

Plzeňský

RRA PlK (www.rra-pk.cz)

Ing. Jan Naxera

Iveta Němečková

Středočeský

SIC (www.s-ic.cz)

Jakub Hudec

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Ústecký

RRA ÚK (www.rra.cz)

Ing. Tomáš Tuček

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Vysočina

RRA V (www.rda-vysocina.cz)

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

Zlínský

TIC Zlín (www.ticzlin.cz)

Ing. Petr Konečný

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

IPR (www.iprpraha.cz)

Mgr. Renáta Králová

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.