Systém inovačního podnikání
v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory   Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Technologická agentura České republiky
Nadace
Tuzemští partneři Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
Český svaz stavebních inženýrů   Fakulta strojní ČVUT v Praze
Rada vědeckých společností ČR

Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze Asociace výzkumných organizací, z.s.
Asociace strojních inženýrů České republiky, z.s. Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava RINKCE,
Ruská federace
České centrum Institution of Engineering & Technology

Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích:

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

CzechInno, z.s.p.o.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific and Technical Information

Mezinárodní obchodní komora ČR

Technology Innovation Information

Transfera.cz

Česká společnost pro jakost, z.s.
Český komitét pro vědecké řízení Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, z.s.
 Česká asociace rozvojových agentur  Technická Univerzita v Liberci
 Asociace pro poradenství  Asociace pro vodu v krajině České republiky, z.s.
 Univerzita Palackého v Olomouci  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty


nahoru


Obsah (c) 2001-2017 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.