Systém inovačního podnikání
v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory   Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum,
vývoj a inovace
Technologická agentura České republiky
Nadace
Tuzemští partneři Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Ministerstvo
průmyslu a obchodu
Ministerstvo
pro místní rozvoj
Ministerstvo
zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. A DALŠÍ PARTNEŘI
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Česká společnost
pro nové materiály
a technologie, z.s.
České vysoké učení technické v Praze   Rada vědeckých společností
České republiky
Vysoké učení technické
v Brně

Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.


Asociace strojních inženýrů České republiky, z.s. Asociace výzkumných organizací, z.s.
Univerzita Karlova Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RINKCE,
Ruská federace
Západočeská univerzita v Plzni
České centrum Institution
of Engineering
& Technology

Členství a partnerství AIP ČR, z.s.
v tuzemských a zahraničních organizacích:


CzechInno, z.s.p.o.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific
and Technical Information


Platforma pro bioekonomiku
České republiky


Svaz strojírenské technologie

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Český svaz vynálezců
a zlepšovatelů, z.s.
Český komitét pro vědecké řízení z.s.
Česká asociace rozvojových agentur Česká společnost
pro jakost, z.s.
Univerzita Palackého
v Olomouci
Asociace pro vodu
v krajině České republiky, z.s.
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola technická a ekonomická
v Č. Budějovicích

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.