Systém inovačního podnikání
v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory   Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Technologická agentura České republiky
Nadace
Tuzemští partneři Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
České vysoké učení technické v Praze   Rada vědeckých společností ČR
Vysoké učení technické v Brně

Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.


Asociace výzkumných organizací, z.s. Asociace strojních inženýrů České republiky, z.s.
Univerzita Karlova Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
RINKCE,
Ruská federace
České centrum Institution of Engineering & Technology
Česká společnost pro jakost, z.s.

Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích:

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

CzechInno, z.s.p.o.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific and Technical Information

Národní klastrová asociace

Svaz strojírenské technologie

Transfera.cz

Český komitét pro vědecké řízení z.s.
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, z.s.  Česká asociace rozvojových agentur 
Technická Univerzita v Liberci  Asociace pro vodu v krajině České republiky, z.s.
 Univerzita Palackého v Olomouci  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
Vysoká škola technická a ekonomická v Č.Budějovicích

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty


nahoru


Obsah (c) 2001-2022 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.