25. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2018


Čtvrtek 6. 12. 2018


Enterprise Europe Network


Projekt: Jak se díky ESIF zlepšila infrastruktura prolesní hospodářství (hustota lesních cest)
Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000128Kulatý stůl k projektu
„Jak se díky ESIF zlepšila infrastruktura pro lesní hospodářství (hustota lesních cest)“


se uskutečnil v zasedační místnosti sekretariátu České svazu vědeckotechnických společností z.s. od 10 hodin. Po zahájení byl představen projekt a oponované metodiky: Oponentura metodiky č. 1: Posuzování parametrů lesní cestní sítě- hodnocení efektivnosti investic; Oponentura metodikyč. 2: Posuzování erodovatelnosti a hydrických vlastností lesních půd a posuzování a kvantifikace objemu splavenin - hodnocení rizik erozí. Závěrem byla moderovaná diskuse k tématu kulatého stolu a doporučení.

Zpracovala: I. Němečková, Z. Vidovencová        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2018 Magicware s.r.o.