"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 7. 6. 2006

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již posedmé. Zúčastnilo se jej 38 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem,vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

V průběhu semináře, který řídil P. Švejda, AIP ČR, z.s., byly předneseny v pozměněném pořadí tyto informace:

Nejvýznamnější doporučení, náměty, návrhy a připomínky:

a) k předneseným tématům:

 • oceněna úloha ÚPV v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví: skončené projekty, nové projekty, J. Pavková - využívání elektronické služby ÚPV (podávání přihlášek, systém registrace - formulář), aktuální informace umístěny na www.dusevnivlastnictvi.cz, www.upv.cz
 • oceněna kvalitní informace EPO o poskytovaných službách (EPOLINE, ESPASNET, MIMOSA, ESPACE)
 • zlepšit průmyslově-právní ochranu výsledků VaV v ČR, zvýšit počet patentů a přijmout opatření k zajištění těchto cílů v připravovaných programech VaV a inovací v ČR
 • uveřejněn článek “Oceňování nehmotného majetku“ v čísle 1/2006 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, zájemcům bude článek zaslán elektronickou poštou, tematiku zařazovat do programu semináře pravidelně
 • potvrzen význam Technologického profilu ČR jako jednoho z nástrojů vyjadřujícího inovační potenciál ČR
  - databáze umístěna na domovské stránce www.techprofil.cz s průběžnou aktualizací

b) vyplývající z diskuse, ve které například vystoupili B. Čásenský (ÚACH AV ČR), I. Pospíšilová (VŠCHT), J. Šprinc (DYNEX), I. Oravská (Ministerstvo obrany) a všichni přednášející :

 • důležité informace je možno nalézt na www.european-patent.office.org, www.espacenet.com, www.epoline.org
 • publikovat v ip & tt č. 3/2006 článek o vývoji a aktuálních změnách činnosti ÚPV
 • ve spolupráci se Schwarz&Partner připravit účast AIP ČR, z.s. na veletrhu Vienna-tec ve Vídni, konaného dne 10. – 13. 10. 2006 (tisková konference - mediální partner, v rámci doprovodného programu a v posterové sekci), www.vienna-tec.at
 • „Národní inovační politika“ – mimořádné číslo ip & tt (jedním z cílů – využívání VaV)
 • zvláštnosti a rozdílnosti v činnosti patentových organizacích v ČR a jiných evropských zemích; EPO a ostatními státy světa
 • dbát na zvýšení podílu VaV při přípravě projektů v rámci strukturálních fondů
 • problematika transferu technologií, technologický audit k pobídkám
 • otázka licencí na patenty a užitné vzory
 • prezentovat ÚPV a oblast ochrany průmyslového vlastnictví na 13. ročníku INOVACE 2006, ve dnech 5. - 8. 12. 2006, Praha
 • využít připomínek při přípravě 8. semináře ÚPV a AIP ČR, z.s. v navrženém termínu 6.6. 2007

Účastníci semináře i další zájemci mohou využít diskusního fora AIP ČR, z.s. – www.aipcr.cz
Účastníci semináře mimo jiné děkují A. Wenzelovi a J. Kratochvílovi za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.


V Praze dne 8.6. 2006 Zpracovala: Mgr. Věra MísařováFotogalerie

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.