Galerie Inovací

V rámci doprovodného programu jubilejního 10. veletrhu FOR INDUSTRY zorganizovala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. seminář "Galerie inovací", který se konal první den veletrhu 3. 5. od 13.00 hodin ve vstupní hale I, konferenčním centru, sál 2.

Seminář, kterého se zúčastnilo 17 odborníků z oblasti výzkumu, zástupců inovačních firem a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií, zahájil Pavel Švejda, uvítal přítomné a vyzval jednotlivé účastníky ke stručnému představení se.

V rámci prvního příspěvku

Jsme připraveni na zvládnutí inovačních procesů?

se Pavel Švejda zamyslel nad základním pojmem inovační proces (vymyslet, vyrobit, prodat), nad počtem studentů technických oborů (příčiny tohoto stavu), nad uplatněním absolventů vysokých škol v praxi, nad problematikou financování projektů VaVa I i nad legislativou v této oblasti a upozornil na možnost využívání "diskusního fóra" webu AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz).

V dalších příspěvcích

K čemu slouží Technologický profil ČR pro inovační firmy?

Jan Kofroň představil Technologický profil ČR (3050 záznamů, z toho 2450 inovačních firem), jeho strukturu, úlohu regionů při tvorbě databáze, vyzdvihl navštěvovanou webu (7 tisíc/měsíc z celého světa), viz též www.techprofil.cz

Průmyslový výzkum a vývoj v České republice

Miroslav Chlumský informoval o programu TIP (termíny výzev, podmínky financování), o roli rady programu TIP a zároveň zodpověděl dotazy přítomných (rozdíl mezi programy TIP a ALFA, hodnocení podaných projektů aj.), více viz

V rámci prezentace vybraných oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2010 vystoupili se svou prezentací:

* "Systém ENcontrol"

Petr Šlechta seznámil přítomné se stejnojmenným produktem (koncepce systému, princip stavebnice, složení systému - centrální jednotka, hlavní funkce systému - úspora energií, bezpečnost, přínos systému), více viz
* "Flow Mon ADS"

Michal Vaverka (v zastoupení pana Pavla Minaříka) informoval o činnosti a vzniku firmy, bezpečnostních systémech, odhalování kybernetických podvodů, uvedl praktický příklad použití systému "Network traffic audit", více viz

Třetí prezentace

* "Drát CuCrTi" se z důvodu nepřítomnosti přednášejícího neuskutečnila.

V závěru semináře proběhla živá diskuse, při které zúčastnění živě diskutovali na řadu aktuálních témat - odborná kvalita pracovníků výzkumu a vývoje, hodnotitelů projektů, finanční otázky, otázky v oblasti legislativy aj.

Pavel Švejda zhodnotil diskutovaná témata a uvedl, že některé otázky budou teprve zodpovězeny v budoucnosti.

Poděkoval přítomným za účast a pozval je na další akce připravované AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz/kalendar-2011.asp) i na stánek AIP ČR, z.s. v hale 2 B 26, kde jsou k dispozici další doplňující materiály k tématům semináře.

Zpracovala: Věra Mísařová, Pavel Švejda

Fotogalerie: V. Mísařová, I. Němečková

Fotogalerie: Z. Svatoš, ČSJ


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.