Seminář AIP ČR, z.s.: "Galerie inovací"


V rámci doprovodného programu 19. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2011, který se konal 29. 3. – 1. 4. 2011 na Výstavišti v Brně, pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. dne 31. 3. 2011 v sálu P 5, seminář "Galerie inovací".

Seminář zahájil a moderoval Pavel Švejda. V úvodu semináře se představil a vyzval přítomné zástupce firem a přednášející, aby se rovněž představili a současně uvedli jednu otázku aktuální problematiky, týkající se činnosti jejich firmy:
* Pavel Minařík, AdvaICT, a.s. Brno – úspěšný účastník soutěže o Cenu Inovace roku 2010, otázka nastartování malých spin off firem na základě výsledků výzkumu, vývoje a inovací je zdlouhavý a náročný proces, protože neexistuje právní podpora
* Petr Šlechta, ENcontrol s.r.o. – rovněž oceněná firma v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2010, otázka srovnání úspor energií v domácnosti v ČR s Německem
* Jan Kofroň, AIP ČR, z.s. – databázový specialista, řešitel projektu Technologický profil ČR, zda produkt stačí k informaci pro jiné firmy
* Vít Hřiba, BIC Brno – představil projekt PROINCOR a informoval o regionálním workshopu „Inovační audity v regionu Jihovýchod“
* Iveta Němečková, AIP ČR, z.s. – jak inovačním firmám slouží technologický profil a jak jej využívají
* Věra Mísařová, AIP ČR, z.s. – jaká je zpětná vazba prezentací oceněných firem v soutěži o Cenu Inovace roku na veletrzích a výstavách prostřednictvím AIP ČR, z.s.
* Vladimír Frouz, Prospector Media, s.r.o. – vydávání tištěných a elektronických adresářů firem z vybraných oblastí (mikroelektronika, elektrotechnika aj.), otázka počtu uvedených firem a jejich kvalita
* Pavel Havlena, OLLI elektro CZ, s.r.o. – světelná technika, činnost vědeckotechnického parku Rozvoje Inovačních technologií OLLI, otázka finanční podpory rozvojových aktivit parků
* Pavla Břusková, Národní klastrová asociace – situace v oblasti klastrů je kritická, problematická spolupráce v oblasti VaVaI a vysokých škol
* Petr Krajáč, BIC innovation, z.s.p.o. – otázka propojování sfér výzkumných pracovníků a výrobců, vytvářet systémové propojení v regionech (region Morava)

V rámci prvního příspěvku Pavla Švejdy nazvaného:
K čemu slouží Technologický profil ČR pro inovační firmy?
Jsme připraveni na zvládnutí inovačních procesů?
 vice viz

byla mezi přítomnými vznesena a zodpovězena řada dotazů:
- způsob získávání potřebných informací a úroveň databáze TP ČR – vysvětlen systém garantů, odkaz na web: www.techprofil.cz (část projektový tým, garanti)
- možnost a způsob zahrnutí firem, které ještě v databázi nejsou – návrh zveřejnit formou článku do časopisu „ip tt“ č. 2/2011, termín uzávěrky časopisu 20. 4.; odkaz na informaci o článku „Inovační audit – projekt PROINCOR“, Vít Hřiba, R. Rolc, ip tt č. 4/2010, str. 5 – 6.
- využití TP ČR – databáze výběrová (ovlivňuje počet uvedených záznamů), zájem mají HK, asociace krajů; 13. 4. se bude v Brně konat seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“ – jedna z forem vyjádření inovačního potenciálu ČR; návštěvnost webu TP ČR 7 000 za měsíc – zájemci z celého světa; využití CD TP ČR prostřednictvím MPO, Českých center v zahraničí, odkaz na Systém inovačního podnikání v ČR - http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp – vyjádření inovačního prostředí v ČR
- byla diskutována problematika zprostředkování kontaktů a jejich kvalita, role HK v této oblasti, role EEN a „matchmakingových“ aktivit (slabá úspěšnost), doporučeno využívání diskusního fóra - http://www.aipcr.cz/ k řešení konkrétních zkušenosti a dotazů.

V následujících příspěvcích
Činnost vědeckotechnického parku Rozvoje Inovačních Technologií OLLI
PaedDr. Pavel Havlena, ředitel OLLI elektro CZ, spol. s r.o., Brno informoval o problematice světelné techniky; o založení VTP v roce 2001, jeho historii, činnosti a současných problémech, viz www.olli.cz

Prezentace vybraných oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2010
* „Flow Mon ADS“

Ing. Pavel Minařík, AdvaICT, a.s. Brno
- informoval o vzniku spin-off firmy a její činnosti (bezpečnost IT infrastruktury, behaviorální analýza počítačových sítí a formou zajímavé prezentace představil cíle, systém, detekci anomálií a praktické příklady použití systému)

* „Systém ENcontrol“
Ing. Petr Šlechta, ENcontrol s.r.o.
- představil snadný stavebnicový systém, který snižuje náklady na elektřinu v domácnostech (způsob provedení, zapojení elektrických spotřebičů, hlavní funkce, způsob ovládání a koncepci systému, aj.),  vice viz

Dále Pavel Švejda předal slovo Oldřichu Brýžovi, aby se stručně představil – televizní společnost TVF Brno, která zajišťuje spoty, filmy, reklamy v oblasti inovačních aktivit, akcí apod. V roce 2009 připravil záznam INOVACE 2009 Týden výzkumu vývoje a inovací v ČR, viz: (INOVACE 2009-video - Cena Inovace roku 2009-video (formát avi)

V rámci diskuse vznesla Pavla Břusková dotazy na využití představeného systému Encontrol a na to, zda je firma AdvaICT členem klastru „Service Science, Management and Engineering“– ano, je.
Pavel Švejda informoval o projektu SPINNET (Spolupráce, inovace a networking), zmínil možnosti stáží a další projektové činnosti v rámci tohoto projektu
Pavel Minařík navázal na možnosti stáží a informoval o možnosti půlročních stáží – kontakt Dr. Stavníček.

V závěru semináře poděkoval Pavel Švejda všem přítomným za účast a jejich příspěvky a formuloval závěry:
- připravit článek do č. 2/2011 „ip tt“ o projektu PROINCOR – Petr Krajáč
- využívat diskusní fórum AIP ČR, z.s. jako zdroj informací
- informace o konání semináře v Brně dne 13. 4. „Inovace a technologie v rozvoji regionů“

a informoval o následném programu - regionálním workshopu Inovační audity v regionu Jihovýchod, od 13.00 hod., který pořádal BIC innovation,z.s.p.o. projektový partner projektu PROINCOR, viz: www.proincor.eu; informace z tohoto workshopu uveřejnit v ip tt 2/2011 (uzávěrka 20. 4. 2011)

- Fotogalerie

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.