Závěry HANNOVER MESSE, 23. – 27. dubna 2012

Pod hlavičkou jednoho z nejvýznamnějších světových veletrhů Hannover Messe (www.hannovermesse.de) se představilo osm odborných veletrhů: Industrial Automation; Energy; MobiliTec; Digital Factory; Industrial Supply; CoilTechnica; IndustrialGreenTec a Research & Technology.

Hlavními tématy veletrhu HANNOVER MESSE 2012 byly průmyslová automatizace, energetická technika, průmyslové subdodávky a služby a výzkum a vývoj.

Přes 5 000 zúčastněných vystavovatelů veletrhu z 69 zemí mají předpoklady dokázat, že pouze inteligentní spojení účinných postupů, trvale udržitelných výrobků a ekologických materiálů může v průmyslové výrobě zajistit dynamicky se rozvíjejícím mezinárodním trhům konkurenceschopnost.

Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2012 byla po Francii Čína. Předvedla technologická a průmyslová řešení pro udržitelný růst pod heslem „Green + Inteligence“ a pozvedla tím laťku o stupínek výš pro budoucí partnerské země. Na 500 čínských společností bylo zastoupeno ve všech vystavovatelských sektorech veletrhu, který se stal pro Čínu největší průmyslovou prezentací mimo vlastní hranice.

Za Českou republiku se těchto veletrhů podle svého zaměření zúčastnilo 56 českých subjektů v různých halách veletržního hannoverského areálu.

Asociace inovačního podnikání ČR měla stánek C 67 opět v hale číslo 2 – Research and Technology a zaznamenal v posledních třech letech výrazně zvýšený zájem o expozici AIP ČR, z.s. i český výzkum a vývoj.

Na ploše 12 m2 prezentovala AIP ČR, z.s. své projekty a další aktivity:
- aktivita mezinárodní spolupráce ve VaV na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, program mezinárodní spolupráce ve VaV Kontakt II
- projekty EUREKA a Eurostars (projekty s českou účastí), stánek AIP ČR, z.s. plnil letos i funkci podpory evropského programu EUREKA a Eurostars, Brussels
- Systém inovačního podnikání
- časopis „Inovační podnikání a transfer technologií“
- INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
- soutěž o Cenu Inovace roku aj.

Ze strany návštěvníků i vystavovatelů byl zájem též o činnost prezentovaných partnerů AIP ČR, z.s. a úspěšných účastníků soutěže o Cenu Inovace roku 2011, např.: Simona Holejšovská, obchodní ředitelka Neovision s.r.o. zaslala následující poděkování a zhodnocení jejich účasti na veletrhu: „Chci touto cestou poděkovat za možnost účasti na Mezinárodním veletrhu Hannover Messe, spojenou s vystavením exponátu robota Jetty na stánku AIPČR. Tuto příležitost jsme dostali díky úspěšné účasti v soutěži Cena Inovace roku 2011. Veletrh v Hannoveru je jedinečným místem pro prezentaci průmyslových řešení a inovací před mezinárodním publikem. Účast nám pomohla dostat se do povědomí značnému množství jak profesionálních, tak akademických návštěvníků z celého světa a přinesla mnoho zajímavých kontaktů.“
Pan Karel Štěpán, obchod, marketing, zaslal AIP ČR, z.s. následující poděkování:
„Vážená paní Mísařová,
ještě jednou bych Vám rád poděkoval za prezentaci naší firmy pod hlavičkou AIE CR na veletrhu v Hannoveru. Díky možnosti osobní návštěvy veletrhu jsme navázali kontakt s několika zahraničními firmami z oddělení Industrial Supply, kterým jsme nabídli naše technologie laserového zpracování. Dle prvotních informací by zájem mohl být oboustranný. V oddělení Industrial Automation jsme naopak objevili některá zajímavá řešení automatizace výroby, která bychom mohli v budoucnu využít pro zefektivnění vlastního provozu. Celkově lze říci, že účast na veletrhu pro nás byla přínosem ať už z pohledu průzkumu nových trhů, tak rozšiřování obzorů v technologické oblasti.“

Blíže viz článek „Hannover Messe 2012“ v časopisu „ip tt“, č. 2/2012.

Fotogalerie: V. Mísařová, M. Panušková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.