InnoCZ: Výroční česká konference o inovaci, Praha, 15.5.2007


15. května 2007 se v pražském hotelu Albion konala za účasti AIP ČR, z.s. výroční česká konference o inovaci InnoCzech. Toto setkání, které pořádalo InnoEurope, navázalo na řadu obdobných konferencí v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.

Hlavním tématem konference se stala schopnost inovovat, jakožto jeden z nejdůležitějších nástrojů diferenciace a úspěchu podniku. Pomocí praktických případových studií z českého i zahraničního prostředí měli delegáti možnost rozšířit své znalosti v oblasti inovací, a to nejen výrobků, ale i služeb, technologií a v neposlední řadě i podnikových modelů a procesů.

Teoretický rámec tomuto fóru poskytla Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. díky vystoupení generálního sekretáře P. Švejdy na téma inovační potenciál České republiky, v němž mimo jiné poukázal na blížící se předsednictví ČR v EU.

Konference se stala vynikající příležitostí k navázání či utužení spolupráce s významnými zástupci inovačních firem: M. Němec, T-mobile; V. Jurka, Linet; D. Brabec, A. D. Little for Czech and Slovak Republics; G. Hill, CACI Sophron, CRM Guru, Toyota; A. W. Payne, Kodak European Research Cambridge; Ch. Lawer, The OMC Group; A. Quintero, Moravia Worldwide. Účast AIP ČR, z.s. se ukázala jako velmi přínosná pro všechny zúčastněné.

VMa

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.