24. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2017Závěry INOVACE 2017

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
tuzemskými a zahraničními členy a partneryLetošního 24. ročníku INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 5. – 8. 12. 2017 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 257 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 230 osob, výstavní části se zúčastnilo 28 vystavovatelů.

První den sympozia, v úterý 5. 12. 2017, se konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR“. Následovala prezentace a předání ocenění sedmi úspěšným inovačním produktům přihlášeným do soutěže o Cenu Inovace roku 2017 a jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Ve středu 6. 12. 2017 se konala sekcePrávo v podnikání v digitálním věku“.

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se uskutečnila sekce „Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars“ a jednání s ruskou delegací v rámci činnosti Mezinárodního inovačního centra. Od 19 hodin byly vyhlášeny výsledky 7. ročníku VIZIONÁŘI 2017 (www.czechinno.cz).  

V průběhu INOVACE 2017 se dále uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období. Příkladem je jednání s delegací Ministerstva hospodářství SR a jednání projektového týmu Technologický profil ČR.

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 22. ročníku o Cenu Inovace roku 2017 včetně fotogalerií jsou umístěny na www.aipcr.cz.Závěry:

 - uspořádat 25. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 4. – 7. 12. 2018 a 23. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2018:

* do sympoziálního programu zařadit informace o aktuálních operačních programech, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018

* v elektronické výstavní části (katalog vystavovatelů na www.aipcr.cz, část Akce, INOVACE 2018) prezentovat zejména inovační produkty a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI

* v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018, zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2018

- zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením

- dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR (dořešit podmínky působení ČVUT v Praze, uskutečňovat další přednášky SIP v ČR u členů AIP ČR, z.s.)

- nadále zajišťovat Technologický profil ČR (www.techprofil.cz), připravit projektovou podporu v dalším období

- zajišťovat činnosti a projekty AIP ČR, z.s. v roce 2018  

- v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií i nadále uveřejňovat aktuální informace z oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v tuzemsku a zahraničí.
V Praze dne 13. 12. 2017

 
Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.