24. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2017Středa 6. 12. 2017

V sídle Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 se uskutečnil seminář „Právo a podnikání v digitálním věku“ s přednáškami na téma užití autorských děl na internetu a zaměstnanecká díla na internetu, vybrané právní aspekty zpracování osobních údajů dle GDPR, příprava českých firem na evropskou reformu ochrany dat a GDPR bez obav – bezplatný portál s informacemi a poradnou pro MSP.

Informace o průběhu a závěrech budou umístěny na www.tc.cz a www.een.cz.

Od 14.30 hodin se v sídle AIP ČR, z.s. uskutečnilo plánované jednání projektového týmu Technologický profil ČR jako součást programu výstavní části INOVACE 2017. Přítomní členové projektového týmu projednali výsledky řešení projektu v roce 2017: počet záznamů v databázi TECHPROFIL k 1. 1. 2017 byl 3060, současný stav k 31. 10. 2017 je 3178 záznamů (viz ip tt 4/2017, str. 2), návrh programu TP ČR na rok 2018 a další období. Vzali na vědomí souvislost s GDPR při řešení TP ČR, seznámili se s výstavní části INOVACE 2017.

Od 16 hodin se uskutečnilo na stejném místě jednání se čtyřčlennou delegací Ministerstva školství a vědy RF a Jihozápadní státní univerzity se sídlem v Kursku navrženou Valentinou Voroninou z Ministerstva školství a vědy RF. Obě strany se vzájemně informovaly o postupu schváleném na 10. Mezivládní komisi ČR/RF v Moskvě ve dnech 29. – 30. 5. 2017, a o rámcových možnostech připravované spolupráce v oblasti VaVaI. Bylo dohodnuto setkání se šestičlennou ruskou delegací 7. 12. 2017 od 15 hodin. Na tomto setkání bude postup dále upřesněn. Ze strany AIP ČR, z.s. bude v úvodní etapě navržena spolupráce v oblasti výměny informací (časopis Inovační podnikání a transfer technologií; v rámci výsledků VaVaI orientace na inovační produkty česko-ruské vědeckotechnické a inovační spolupráce). Bude posouzen návrh dohody o spolupráci s Jihozápadní státní univerzitou.

Druhý den také probíhala výstavní část INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (přízemí a 1. patro).

Informace o vystavovatelích na: http://www.aipcr.cz/pdf/2017-INOVACE%202017-Katalog-vystavovatelu.pdf


Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.