24. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2017Úterý 5. 12. 2017

Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“


 

 

Úvodní plenární sekce 24. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo na šest desítek zástupců subjektů Systému inovačního podnikání v ČR, vědeckotechnických parků, podnikatelských subjektů, výzkumných institucí a dalších organizací z oblasti inovačního podnikání.

Jednání INOVACE 2017 a úvodní plenární sekci s aktuálními informacemi o Systému inovačního podnikání v ČR, o projektech LE 15028 (OKO AIP ČR, LE 15014 (OKO SVTP ČR) a SPINNET otevřel Pavel Švejda , generální sekretář AIP ČR, z.s., prezident SVTP ČR a předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2017. Přivítal domácí i zahraniční účastníky a uvedl další program Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Úvodní plenární sekci dále moderoval Petr Křenek, vědecký pracovník Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

 
Dále uvádíme prezentace přednášejících dle programu:

Inovační potenciál ČR
Martin Štícha, Úřad vlády ČR

Podpora aplikovaného výzkumu v ČR
Petr Očko, Technologická agentura ČR

Inovační region Praha – střední Čechy
Pavel Jovanovič, Středočeské inovační centrum, spolek

Právo v podnikání v digitálním věku
Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR

V závěrečném shrnutí Petr Křenek poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace a pozval přítomné na další součást programu od 12.30 hodin – prezentace a předání ocenění v rámci 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017.

Slavnostního předávání bylo přítomno 16 zástupců přihlašovatelů 7 úspěšných, dále prezentovaných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2017, členové orgánů AIP ČR, z.s., 5 členů Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2017, pozvaní hosté.

Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku. Seznámil účastníky s programem této části a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže.

prezentace

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017. K tomu uvedl, že jeden inovační produkt je prezentován ve výstavní části INOVACE 2017 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1: Universální GPS monitorovací jednotka GC 092 TotalFinder.

Někteří zástupci přihlašovatelů zaslali power pointovou prezentaci svých inovačních produktů oceněných v rámci soutěže – Multifunkční pracoviště HCW 4 S s virtuálním modelem a VNCK simulací, Vibrační stůl s nastavitelnou frekvencí a odstředivou silou, Mezinárodně akreditovaný vzdělávací program Master of Business Administration, Multifunkční obráběcí stroj WHT 110 (C).

Po prezentaci úspěšných inovačních produktů vystoupil senátor Pavel Štohl, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR a uvedl, že se podruhé účastní předávání ocenění v soutěži o Cenu Inovace roku 2017, ocenil inovační produkty a značnou časovou a finanční náročnost jejich přípravy. Vyjádřil přesvědčení, že se tyto inovační produkty stanovu úspěšnými na inovačním trhu.

Sedm ocenění předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink, senátor Pavel Štohl a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, Úřad vlády ČR.

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2017


I. "Cena Inovace roku 2017"

ŠKODA MACHINE TOOL a.s., Plzeň

            * Multifunkční pracoviště HCW 4 S s virtuálním modelem a VNCK simulací


II. "Čestné uznání"

EXBIO Praha, a.s., Vestec

            * Komplexní řešení diagnostiky alergických onemocnění


KREJČÍ ENGINEERING s.r.o., Tišnov

            * Vibrační stůl s nastavitelnou frekvencí a odstředivou silou


Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

            * Mezinárodně akreditovaný vzdělávací program Master of Business Administration


HRADECKÝ PÍSEK, a.s., Brno

            * Progresivní technologie sanace sypaných hrází


SOLARMONITORING s.r.o., Lenešice / TRAXLE SOLAR s.r.o.., Praha

            * BATERKOPANEL 24V


TOS VARNSDORF a.s.

            * Multifunkční obráběcí stroj WHT 110 (C)


Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2017 bude představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2018 (1/2018). V následujícím čísle ip tt budou uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním (2/2018).

Podmínky a kritéria 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018 jsou uveřejněny v ip tt 4/2017, příloha TT, str. VI – VII.

Na závěr jednání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá zkvalitňovat inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, která budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Připomněl, že se mohou úspěšní přihlašovatelé přihlásit za člena Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. (KIF AIP ČR, z.s.). K tomu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku (více na: http://www.aipcr.cz/klub.asp) do 15. 1. 2018. K dnešnímu dni má KIF AIP ČR, z.s. 35 členů. Dále všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání v rámci občerstvení do historických prostor Valdštejnského paláce.

Společné jednání 93. vedení AIP ČR, z.s. a 31. zasedání AIP ČR, z.s. se následně konalo v Zaháňském salonku.

Průběžné hodnocení INOVACE 2017 projednali členové orgánů AIP ČR, z.s. na zasedání od 14.30 hodin.

Výstavní část INOVACE 2017 probíhá ve dnech 5. – 8. 12. 2017, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, přízemí a 1. patro. Katalog vystavovatelů a vybraných členů SIP v ČR je umístěn na http://www.aipcr.cz/pdf/2017-INOVACE%202017-Katalog-vystavovatelu.pdf

 

x          x          x          x

 

Fotogalerie 1 – Plenární sekce, Cena Inovace roku 2017 (Senát P ČR)

Fotogalerie 2 – Výstavní část (budova ČSVTS)Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.