26. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2019Závěry INOVACE 2019

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se členy a partneryLetošního 26. ročníku INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 3. – 6. 12. 2019 v Praze a v Brně se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo více než dvě stě padesát osob, výstavní části se zúčastnilo sedmnáct vystavovatelů.


První den sympozia, v úterý 3. 12. 2019, se konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR“. Následovala prezentace a předání ocenění sedmi úspěšným inovačním produktům přihlášeným do soutěže o Cenu Inovace roku 2019, jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.


Součástí programu bylo vyhlášení výsledků 9. ročníku projektu Vizionáři 2019


Ve středu 4. 12. 2019 se konala konference „Scale-up your business aneb jak úspěšně vyrůst?“.


Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnila konference v rámci SIP v ČR „120 let VUT v Brně a mezinárodní spolupráce ve VaVaI“.


V průběhu INOVACE 2019 se dále uskutečnila řada jednání k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období. Nejvýznamnější potvrzenou změnou je vstup ČVUT v Praze do SIP v ČR od roku 2020. S tím souvisí ukončení členství dvou fakult ČVUT v Praze – Strojní a Stavební v SIP v ČR. Mezi Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích je nově zařazen Svaz strojírenské technologie v návaznosti na dlouholetou spolupráci, zejména v rámci soutěže o Cenu Inovace roku.


Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 24. ročníku o Cenu Inovace roku 2019 včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:


V Praze dne 10. 12. 2019 Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.nahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.