26. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2019Úterý 3. 12. 2019

Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“


Plenární sekce 26. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo více než pět desítek zástupců subjektů Systému inovačního podnikání v ČR, státní správy, vědeckotechnických parků, podnikatelských subjektů, výzkumných institucí a dalších organizací z oblasti inovačního podnikání.


Jednání INOVACE 2019 a úvodní plenární sekci s aktuálními informacemi o Systému inovačního podnikání v ČR, a o ČVUT v Praze v rámci SIP v ČR otevřel Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., prezident SVTP ČR, z.s. a předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2019. Přivítal domácí i zahraniční účastníky, členy autorského kolektivu publikace „VTP v ČR 2019“, a uvedl další program Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR.


Úvodní plenární sekci dále moderoval Petr Křenek, vědecký pracovník Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

 

Dále uvádíme prezentace přednášejících dle programu:

Inovační strategie do roku 2030 – Digitalizace

Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ochrana průmyslového vlastnictví – 100 let Patentového úřadu

Josef Dvornák, Úřad průmyslového vlastnictví

 

Deset let TA ČR – nové výzvy

Martin Duda, Technologická agentura ČR

 

Digitální revoluce

Tereza Šamanová, CzechInno, z.s.p.o.

 

Inovační ekosystém Univerzity Karlovy a role Charles University Innovations Prague

Hana Kosová, Centrum transferu technologií UK

 

Scale-up your business aneb jak úspěšně vyrůst?

Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR

 

V závěrečném shrnutí Petr Křenek poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace a pozval přítomné na další součást programu od 13.00 hodin – prezentace a předání ocenění v rámci 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019.

Slavnostního předávání se zúčastnili zástupci přihlašovatelů sedmi úspěšných, dále prezentovaných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2019, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2019 a pozvaní hosté.

Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku. Seznámil účastníky s programem této části a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže.

Švejda-CIR 2019

 

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019. K tomu uvedl, že čtyři inovační produkty jsou prezentovány ve výstavní části INOVACE 2019 (více viz Katalog vystavovatelů na www.aipcr.cz).

Někteří zástupci přihlašovatelů zaslali power pointovou prezentaci svých inovačních produktů oceněných v rámci soutěže – Systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV, Audio systém Ionic Sound Systém, Odrůda brambor Val Blue, Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění.

 

Sedm ocenění předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, MPO.

 

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2019

 

I. "Cena Inovace roku 2019"

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

            * Systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV

 

 

II. "Čestné uznání"

Zikmund Electronics, s.r.o., Mladá Boleslav

* Tlačný kamerový systém TechWorm

 

DEEPTIME s.r.o., Buštěhrad

            * Audio systém Ionic Sound System

 

Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

            * Jednoosý smykový přístroj

 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

            * Odrůda brambor Val Blue

 

IN - EKO TEAM s.r.o., Brno

            * Diskový filtr, typ FDG

 

C2P s.r.o., Chlumec nad Cidlinou

            * Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění

           

Oceněné inovační produkty budou zařazeny do části Inovační produkty Technologického profilu ČR na http://www.techprofil.cz/inovacni_produkty.asp.

Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2019 bude představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2020 (1/2020). V následujícím čísle ip tt budou uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním (2/2020).

Podmínky a kritéria 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2020 jsou uveřejněny v ip tt 4/2019, příloha TT, str. II – III.

Na závěr jednání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá zkvalitňovat inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, které budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Připomněl, že se mohou úspěšní přihlašovatelé přihlásit za člena Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. (KIF AIP ČR, z.s.). K tomu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku (více na: http://www.aipcr.cz/klub.asp) do 10. 1. 2020. K dnešnímu dni má KIF AIP ČR, z.s. 35 členů (http://www.aipcr.cz/doc/inovace-2019/CIR_2019.pdf). Dále všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání v rámci občerstvení.

Následně se konalo společné jednání 101. vedení AIP ČR, z.s. a 33. zasedání AIP ČR, z.s.

Průběžné hodnocení INOVACE 2019 projednali členové orgánů AIP ČR, z.s. na zasedání od 14.30 hodin.

Katalog vystavovatelů a vybraných členů SIP v ČR je umístěn na http://www.aipcr.cz/doc/inovace-2019/INOVACE_2019-Katalog_vystavovatelu.pdf

Ve večerních hodinách proběhlo vyhlášení vítězů 9. ročníku projektu VIZIONÁŘI 2019 (www.czechinno.cz)

 

Fotogalerie – Plenární sekce, Cena Inovace roku 2019, Jednání orgánů AIP ČR, z.s.

 

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

 

Vystupující i další účastníci akce souhlasí se zveřejněním prezentací a fotografií na www.aipcr.cz a v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.