19. mezinárodní veletrh elektroniky a elektrotechniky AMPER 2011Výstaviště Brno, 29. 3. – 1. 4. 2011

www.amper.cz

Účast Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. na veletrhu AMPER 2011 bude spočívat v přípravě semináře Galerie inovací a návštěvě vybraných vystavovatelů veletrhu AMPER 2011.

Na semináři seznámí zástupci asociace posluchače kromě Technologického profilu ČR s nejvýznamnějšími činnostmi a projekty AIP ČR, z.s. (Systém inovačního podnikání v ČR; regionální inovační infrastruktura; Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic - „MOBILITY“; programy EUREKA a Eurostars; časopis „Inovační podnikání a transfer technologií“, Cena Inovace roku 2011; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání) i s činností vědeckotechnického parku Rozvoje Inovačních Technologií OLLI, Brno.

V rámci semináře budou předneseny i prezentace úspěšných účastníků v soutěži o Cenu Inovace roku 2010 – firma AdvaICT, a.s. Brno a firma ENcontrol s.r.o.

Během konání semináře bude k dispozici řada informačních materiálů a zájemci budou mít možnost konzultovat s přítomnými pracovníky AIP ČR, z.s. i zástupci firem.

Srdečně Vás zveme na seminář Galerie inovací (program viz www.aipcr.cz), který se bude konat v rámci doprovodného programu dne 31. 3. od 10.00 hodin v malém sálu P5.

Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.