Předání ocenění v rámci 25. ročníku soutěže
o Cenu Inovace roku 2020

Slavnostního předávání se v Konferenčním centru Hotelu Artemis Praha, U Sluncové 14, Praha 8 - Invalidovna zúčastnili zástupci přihlašovatelů šesti oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2020, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku a pozvaní hosté.

Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku. Seznámil účastníky s programem této části a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže.

Cena Inovace roku 2020, Pavel Švejda (soubor PPT ke stažení)

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k ústnímu představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2020.

Šest ocenění předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink a členka Komise Inovace roku Iveta Němečková.

 

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2020

I. „Cena Inovace roku 2020“

Workswell s.r.o., Praha 6
* Termokamera Workswell MEDICAS

II. „Čestné uznání"

ŠMT a.s., Plzeň
* Hybridní vřeteno 200HV

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Velká Bíteš
* Nové typy odlitků rozvlákňovacích hlav

JIMIPLET, s.r.o., Brno
* Úplety NanoAg s kompozitními vlákny

SOLARMONITORING s.r.o., Lenešice
* SOLARMON 2.0

mcePharma s.r.o., Bílovec
* Neo curcumin supplement ODT 

Oceněné inovační produkty byly zařazeny do části Inovační produkty Technologického profilu ČR na http://www.techprofil.cz/inovacni_produkty.asp. Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2020 byl představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2021 (1/2021). V následujícím čísle ip tt 2/2021 byly uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním.

Na závěr jednání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá zkvalitňovat inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, které budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Připomněl, že se mohou úspěšní přihlašovatelé i nadále přihlásit za člena Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. (KIF AIP ČR, z.s.). K tomu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku (více na: http://www.aipcr.cz/klub.asp). 2020. K dnešnímu dni má KIF AIP ČR, z.s. 36 členů. Dále všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k setkání s oceněnými.

Ve večerních hodinách proběhlo vyhlášení vítězů 10. ročníku projektu VIZIONÁŘI 2020 (www.vizionari.cz)

Fotogalerie

 

 

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

 Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.