Členové AIP ČR, z.s.


Cíle AIP ČR, z.s. plní 22 subjektů, které sdružují téměř 81 000 fyzických a více než 1000 právnických osob. Dále jsou uvedeni jednotliví členové AIP ČR, z.s. v pořadí, jak vstupovali do AIP ČR, z.s. s odkazem na domovskou stránku (pokud je provozována). U těchto subjektů jsou uvedeni jejich zástupci ve vedení AIP ČR, z.s.. Kurzivou jsou uvedeni pracovníci AIP ČR, z.s. zodpovědní za kontakt s tímto členem. Zástupci zahraničních subjektů se vedení neúčastní.
Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.