EUREGIA 2010


 
 
Kongres s výstavou Euregia 2010 se konal v Lipsku ve dnech 25. – 27. 10. 2010 již posedmé. Hlavním cílem Euregie je podpora rozvoje sídel a regionů v Evropě. Této akce konající se v dvouletých intervalech se AIP ČR, z.s. účastní pravidelně od roku 2000. Za tuto dobu došlo ke změnám, které se v letošním ročníku projevily velmi zřetelně. Zatímco v minulých ročnících byly kongres a výstava téměř nezávislými akcemi, na letošní Euregii převážná část výstavy byla věnována představení projektů programu CENTRAL EUROPE. Projekty z 1. výzvy programu byly představeny a diskutovány na několika konferencích a seminářích. Vystavovatelů bylo pouze 73, kongres naproti tomu navštívilo cca 2100 návštěvníků ze 17 zemí. Stánek AIP ČR, z.s. nabízel informace o projektech a činnostech AIP ČR, z.s.. U návštěvníků byl úspěšný Technologický profil ČR, o CD ROM TP ČR verze 10 byl značný zájem. K dispozici byly i materiály SVTP ČR, brožura Vědeckotechnické parky v ČR byla rychle rozebrána pro svoji využitelnost při regionálním pohledu na jejich umístění. Některé oceněné produkty z minulých ročníků Ceny inovace roku jsou využitelné pro revitalizaci a rozvoj regionů (energetika, ekologie) a odborníci se zajímali o kontakty s jejich výrobci. Návštěvníci kongresu se zajímali i o nabídku účasti na INOVACI 2010. Důvodem byl program INOVACE 2010 obsahující zajímavá témata i přednášející a to, že ve výstavní části INOVACE 2010 budou představeny některé projekty programu CENTRAL EUROPE, na jejichž řešení se podílejí členové České asociace rozvojových agentur i SVTP ČR. Návštěvníci z České republiky, kterých bylo velké procento z vysokých škol (Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Olomouc) zajímal program KONTAKT a další informace AIP ČR, z.s. (časopis ip&tt, brožura „15 let AIP ČR, z.s.“ a Systém inovačního podnikání v ČR).
 
Pracovníci AIP ČR, z.s. navštívili některé části kongresu a to zejména konference „Perspektivy hospodářské spolupráce ve střední a a východní Evropě“, Evropské politické fórum rozvoje regionů“ a workshop „Hranice v Evropě bez hranic – postavení sasko-českých pohraničních oblastí v porovnání s ostatními EU-pohraničními oblastmi“. Na kongresu byl nejvýznamnějším hostem EU-komisař pro regionální rozvoj Johannes Hahn, který vystoupil na Evropském politickém fóru v dialogu s ministerským předsedou Saska Stanislawem Tillichem a parlamentním státním sekretářem na Spolkovém ministerstvu dopravy, stavebnictví a rozvoje měst Janem Mückem. Hlavním tématem dialogu byly perspektivy kohezní a strukturální politiky EU, která je ve fázi vytváření nové strategie nazvané Evropa 2020 pro růst.
 
Příští Euregia se koná v termínu 22. – 24. 10. 2012 a AIP ČR, z.s. na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností plánuje opět svoji účast. Dává tím také možnost svým členům zde prezentovat regionálně zaměřené projekty.
 
J. Kofroň
 
 
 
 


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.