Seminář AIP ČR, z.s.: "Technologický profil ČR"


V rámci doprovodného programu jubilejního 20. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2009, který se konal od 22. – 26. 9. 2009 v Pražském veletržním areálu Letňany – Praha (www.forarch.cz) pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. dne 24. 9. 2009 v Konferenčním centru vstupní haly, sál 2, seminář "Technologický profil ČR".

Seminář zahájil Pavel Švejda, přivítal přítomné a ve svém příspěvku: „Inovační potenciál ČR a úloha Technologického profilu ČR“ zdůraznil současné úkoly a roli AIP ČR, z.s. v Systému inovačního podnikání v ČR, zmínil důležitost uvádění výsledků výzkumu a vývoje (časopisecké články, příspěvky na konferencích, postery aj.) do hodnocení – součást inovačního systému, uvedl příklady inovačních produktů výzkumných a vývojových pracovišť úspěšných v soutěži o Cenu Inovace roku (např. Strojní fakulta ČVUT v Praze, Technická fakulta ČZU, 5M Kunovice, Rokospol Uherský Brod, Český výzkum, a.s.) na 9. mezinárodním salonu inovací a investic v Moskvě (více viz: http://www.aipcr.cz/forum_prispevky.asp?forum=10); v souvislosti se jmenováním do funkce rektora Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. informoval o záměru zřídit v součinnosti s AIP ČR, z.s. obor inovační inženýrství s právním zaměřením na VŠKV, o.p.s.; uvedl Technologický profil ČR jako jednu z forem vyjádření inovačního potenciálu ČR a v závěru informoval o přípravě 16. ročníku INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (1. – 4. 12. 2009).

Jan Kofroň, v příspěvku „Představení vybraných částí TP ČR“ stručně zmínil historii vzniku databáze a její význam; objasnil pojem inovační firmy; inovační prostředí, zejména Systém inovačního podnikání; inovační proces, poukázal na článek o TP ČR v časopisu Prosperita, č. 8/2009 a informoval o přípravě Technologických profilů krajů ČR. Zástupce Jihočeského kraje Petra Rašková seznámila přítomné s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání (více viz: http://www.jaip.cz), dále s Regionální inovační strategií kraje, s projektem Jihočeský vědeckotechnický park i se spoluprací s AIP ČR, z.s. – Pavel Švejda uvedl záměr představovat RIS jednotlivých krajů v časopisu „ip tt“, viz č. 3/09, str. 26-28 „ Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (2010-2015)“.

V rámci „Vystoupení zástupců vybraných subjektů z TP ČR“ vystoupil za garanty databáze TP ČR Václav Neumajer s příspěvkem „Zkušenosti s aktualizací dat TP ČR“ seznámil přítomné s formou aktualizace firem začleňovaných do databáze TP ČR, informoval o současné situaci ve VaVaI v ČR, o stavu nově vzniklé Technologické agentury ČR (TA ČR), roli MPO v souvislosti s TA ČR, odpověděl na dotaz ohledně sídla TA ČR – u stanice metra Želivského, počet pracovníků agentury – ke 130.

Za oceněné inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku vystoupili: Jaromír Volf (ČVUT v Praze, ČZU) – v příspěvku „Systém pro měření rozložení tlaku“ představil Plantograf V07, jeho funkci a široké možnosti využití, přítomní měli možnost vyzkoušet toto měření sami osobně.
Alois Palacký (FANA Zašová) – v příspěvku „Izolační systém se vzduchovou mezerou“ představil malou firmu, novou izolační technologii a její další produkty a technologie, více viz.

Miroslav Sedláček (ČVUT v Praze) – v příspěvku „Obnovitelné vodní mikrozdroje“ seznámil přítomné s bezlopatkovou vodní turbínou, odkázal na prezentaci, více viz a vyzdvihl důležitost spolupráce s AIP ČR, z.s., díky níž podobné inovační produkty a technologie získávají ocenění v rámci soutěže o Cenu Inovace roku a mají možnost se prezentovat i v zahraničí (např. Hannover Messe, Salon inovací a investic v Moskvě).

V závěru semináře poděkoval Pavel Švejda všem přítomným za dosavadní spolupráci, za jejich ocenění činnosti pracovníků AIP ČR, z.s. i za další úspěšné pokračování této spolupráce. Následovalo občerstvení a neformální diskuse přítomných i přednášejících, která pokračovala ještě na stánku AIP ČR, z.s. v hale 3 B 9.

Zpracovala: Věra Mísařová
Fotogalerie: Iveta Němečková


nahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.