Seminář AIP ČR, z.s. "Galerie inovací"


V rámci doprovodného programu 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2010, který se konal od 21. – 25. 9. 2010 v Pražském veletržním areálu Letňany – Praha (www.forarch.cz), pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. dne 23. 9. 2010 v Konferenčním centru vstupní haly, sál 3, seminář "Galerie inovací".

Seminář zahájil Pavel Švejda, přivítal přítomné a v příspěvcích:
„Jsme připraveni na zvládnutí inovačních procesů?
K čemu slouží Technologický profil ČR pro inovační firmy?“
zdůraznil roli inovačního procesu jako celku (vymyslet - vyrobit - prodat), zmínil význam technické úrovně, původnosti řešení, postavení na trhu s efektivností a vlivu na životní prostředí inovačních produktů umísťovaných na trh a potřebu zařadit inovační produkty do výsledků výzkumu, vývoje a inovací v rámci RIV. Dále informoval o účasti AIP ČR, z.s. na 10. mezinárodním salonu inovací a investic v Moskvě (výstavní část, inovační projekty, příprava projektu Analytický portál pro uskutečňování česko-ruské vědeckotechnické a inovační spolupráce, mezinárodní jury Salonu, jednání s partnery – další informace v diskusním fóru AIP ČR, z.s. ze dne 17. 9. 2010).
Dále seznámil přítomné s Technologickým profilem ČR, jeho obsahem, strukturou a možnostmi jeho využití pro uživatele a zdůraznil inovační produkty jako jeden z nejdůležitějších výsledků - seznam inovačních produktů (soutěž o Cenu Inovace roku se koná od roku 1996).
Jako předseda dozorčí rady ICC ČR informoval o volbě nového předsedy ICC ČR profesora Michala Mejstříka.

Miroslav Dvořák, v příspěvku informoval ve svém příspěvku „Průmyslový výzkum a vývoj v České republice“ o programech průmyslového výzkumu a vývoje Impuls, Tandem a Trvalá prosperita; o novém programu TIP (technologie, informační systémy a produkty), cíle programu: nové materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy; o právním rámci podpory a financování VaV a o veřejné soutěži programu TIP na rok 2011, více viz

Pavel Švejda uvedl prezentace vybraných oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2009, zmínil podmínky soutěže o Cenu Inovace roku 2010 s povinnou konzultací přihlášek do 15. 10. 2010, uvedl odkazy na www.aipcr.cz, kde jsou uvedeny informace o této soutěži. Předal slovo Milanu Pokrivčákovi, který ve svém příspěvku „Minerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologií ECOSE®TECHNOLOGY“ představil firmu KNAUF INSULATION, spol. s r.o. a informoval o novém produktu na přírodní bázi, více viz

Ondřej Tyc, STROJÍRNA TYC s.r.o. se omluvil z důvodu služebního zaneprázdnění. Jeho příspěvek „Obráběcí portálové centrum FPPC pro přesné obrábění“ byl uveden zaslanou prezentací, více viz

Během semináře byla průběžně zodpovězena řada dotazů zúčastněných, např.:
*P. Votruba: možnost ovlivnit zahájení řešení projektů průmyslového výzkumu a vývoje na začátek roku
*M. Chlumský: doplnil příspěvek M. Dvořáka o finanční podmínky a odlišnosti výše podpory projektů
*J. Radoš: dotaz na technické parametry minerální izolace
*M. Chlumský: doplnil prezentaci Strojírny Tyc (rodinná firma, podpora projektů MPO)

Dále následovala živá diskuse na uvedená témata.

V závěru semináře poděkoval Pavel Švejda všem přítomným a pozval je na stánek AIP ČR, z.s. do haly 1 B 30. Následovalo občerstvení a neformální diskuse přítomných i přednášejících.

Zpracovala: Věra Mísařová
Fotogalerie: Iveta Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.