Seminář AIP ČR, z.s. „Galerie inovací“

V rámci doprovodného programu 23. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2012, který se konal od 18. – 22. 9. 2012 v Pražském veletržním areálu EXPO Praha (www.forarch.cz), pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. dne 20. 9. 2012 od deseti hodin v Konferenčním centru vstupní haly, sál 2, seminář „Galerie inovací“. Zúčastnilo se ho 16 odborníků.

Seminář zahájil Pavel Švejda, přivítal přítomné a zdůraznil cíl dnešního semináře – představení úspěšných inovačních produktů v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011 v rámci obsahového cíle semináře – Inovace a investice ve stavebnictví. Uvedl, že AIP ČR, z.s. vyhlásila v letošním roce 17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012.

Pavel Švejda, který seminář moderoval, vyzval v souladu s programem přítomné účastníky k prezentaci produktů:

 • „Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů“
  Petr Bílý, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  představil unikátní výrobek v evropském měřítku, spojením výhod předpjatého betonu a vláknobetonu byl vytvořen sloupek s lepšími mechanickými vlastnostmi, zvýšenou odolností proti otluku při dopravě a až dvojnásobnou životností oproti klasickému řešení ze železobetonu; úspora celkových nákladů (vč. mezd, režií apod.) cca 30 %, v současné době se dokončuje proces certifikace pro použití na českém trhu, více viz
  P. Švejda porovnal inovační proces (vymyslet, vyrobit a prodat) s investičním procesem (projektuji, stavím a užívám)
  – J. Votýpka, FYENS: dotaz na kontakt – je na konci prezentace i na webu
 • „Aplikace kompozitní vystýlky“
  Petr Vodička, IDOPS CZ, s.r.o., Brno
  představil systém DOPA – dvouplášťový zásobník, ochraňuje životní prostředí, zabraňuje kontaminaci spodní vody, uvedl bližší charakteristiku zásobníků (parametry, materiál, bezpečnost konstrukce, aj.), použití kontejnerů v chráněných oblastech, zásobníky používány i v zahraničí (ostrov Krk, Chorvatsko), více viz
  V rámci mezinárodní spolupráce zmínil P. Švejda i využívání brožurky Cena Inovace roku v zahraničí při jednání s obchodními rady i platnost různých předpisů, norem, technologických postupů v jednotlivých zahraničních zemích (př. textilní stavy ze 70. let).
 • „Vápno pro speciální účely – měkce pálené“, „Lehčená interiérová deska Cemvin Light“
  Radovan Nečas, Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., Brno
  představil dva produkty
  1. vápno pro speciální účely – měkce pálené, které se vyznačuje vysokou čistotou, reaktivitou, viskozitou, zmínil výrobu a použití, produkt je certifikován
  2. produkt Lehčená interiérová deska vyrobená na bázi cementu, zmínil její fyzikálně mechanické vlastnosti, při výrobě se využívá odpadu – šetrná k životnímu prostředí, využití v interiérech, chráněná užitným vzorem, více viz
 • „HELUZ FAMILY 50 2 in1“
  Miroslav Mařík, HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
  představil produkt ryze české firmy (vznik v roce 1992 Dolní Bukovsko, dnes 8 výroben v ČR, materiál na 9 tisíc rodinných domků ročně), informoval o vývoji cihly na cihelné bloky (tloušťka, tepelné vlastnosti, odlehčení pilinami), technologie zdění (úspora materiálu, malta nahrazena lepidlem), plněné cihelné bloky (lepší izolační vlastnosti, způsob děrování), experimentální objekt HELUZ v Českých Budějovicích – pasivní stavění, příští rok hotov, více viz
 • „Malá větrná elektrárna MVE SIMETI“
  Pavel Zolich, GENETOP s.r.o. – zdůvodnili a omluvili svoji účast i prezentaci produktu
 • „Robot Jetty“
  Petr Palatka, NEOVISION s.r.o.
  představil českou firmu (vznik 1996), zabývá se aplikacemi metod počítačového vidění, automatizací aj., spolupracuje s ČVUT v Praze, letos se zapojily do řešení projektů 7. RP EU; dále představil čistící a inspekční pásový robot unikátní konstrukce „Jetty“ (čištění suchým ledem – šetrný vůči stěnám potrubí), uvedl technické parametry robota (čistí kulaté i čtverhranné potrubí), navázali spolupráci s firmou Gold Jet – přední světový výrobce zařízení tryskání ledem – vzájemně výhodná spolupráce, více viz
  – M. Mařík, HELUZ: dotaz na možnost použití robota Jetty při čištění potrubí v rodinných domech, v malém objektu (rekuperace) – připravuje se na menší průměr potrubí (technické omezení) – J. Votýpka, FYENS: dotaz na náklady na čištění – firma sama neprovádí čištění

Účastníci semináře měli možnost po přednesených příspěvcích diskutovat s přednášejícími i mezi sebou na další zajímavá témata.

V závěru semináře Pavel Švejda zdůraznil koloběh inovací, který ovlivňuje i přípravu odborníků pro práci s inovacemi a poděkoval všem přítomným za jejich kvalitní prezentace. Upozornil na zveřejnění přednesených prezentaci na webu AIP ČR a na možnost využít diskusní fórum: www.aipcr.cz pro další případné dotazy a náměty. Pozval přítomné k prohlídce stánku AIP ČR do haly 1 B 28.

Zpracovala: Věra Mísařová, Pavel Švejda
Fotogalerie: Iveta Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.