FOR INDUSTRY 2010

Devátý mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY, FOR WASTE a FOR LOGISTIC byl slavnostně zahájen dne 30. března v Pražském veletržním areálu Letňany přestřižením pásky ředitelkou veletrhu Hanou Pokornou a náměstkem ministra průmyslu a obchodu Erikem Geussem za přítomnosti Pavla Sehnala - předsedy představenstva SPGroup, Zdeňka Lišky - generálního ředitele Svaz průmyslu a dopravy ČR, Marie Volfové - Ministrstvo životního prostředí, Davida Kolínského - místostarosty městské části Praha Letňany a dalších hostů.

V rámci doprovodného programu veletrhu zorganizovala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. seminář „Galerie inovací“, který se konal první den veletrhu 30. 3. od 13.00 hodin ve vstupní hale I, konferenčním centru, sál 2. Seminář, kterého se zúčastnilo 10 odborníků, zahájila Věra Mísařová a předala slovo J. Kofroňovi, který seznámil přítomné s postavením AIP CŘ v Systému inovačního podnikání, s hlavními činnostmi a projekty AIP ČR, z.s. s důrazem na soutěž o Cenu Inovace roku a spolupráci s inovačními firmami.

V další části představil Technologický profil ČR a možnosti jeho využití v inovačním procesu, více viz. V rámci diskuze zmínil problematiku podpory inovací z veřejných prostředků a sledování inovací ve statistických šetřeních. V druhé části semináře firma KNAUF INSULATION dodatečně omluvila neúčast na semináři a pan Ondřej Tyc seznámil přítomné s historií a současností Strojírny Tyc a obráběcím portálovým centrem FPPC, více viz

V druhé části semináře v rámci diskuse reagoval Pavel Dlouhý na četné dotazy o rozdílu programů EUREKA a Eurostars a informoval o úspěších českých firem v zahraničí, řešících právě projekty těchto programů; o významu průmyslově právní ochrany i o činnosti Svazu vynálezců a zlepšovatelů.

V závěru semináře proběhla mezi zúčastněnými neformální diskuse na téma postavení českých firem v globalizované vlastnické struktuře českého průmyslu a významu, účelnosti průmyslově právní ochrany pro výzkumníky, ústavy vysokých škol a Akademie věd ČR aj.

Viz též článek v časopisu „ip tt“ č. 2/2010.

Fotogalerie     

Zpracovala: Věra Mísařová

 Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.