FOR INDUSTRY, FOR WASTE, FOR LOGISTIC 2008


Trojice odborných veletrhů byla slavnostně zahájena dne 15.4. v Pražském veletržním areálu Letňany přestřižením pásky za přítomnosti hostů Ing. Jiřího Chroustovského, ředitele odboru ekologie MPO, prof. Václava Havlíčka, rektora ČVUT v Praze a Davida Kolínského, místostarosty městské části Praha – Letňany. Automatizace a robotizace ve strojírenské výrobě určují směr budoucího vývoje, a proto bylo cílem veletrhu představit mimo jiné také aplikace nové generace průmyslových robotů a manipulátorů.

Na vernisáži při zahájení veletrhu seznámila Ing. Miroslava Veselá, generální ředitelka pořádající společnosti ABF, a.s., návštěvníky se statistikou letošního ročníku odborných veletrhů. Ve srovnání s loňským rokem znamenaly nárůst nejen v počtu vystavovatelů, ale také nárůst výstavní plochy. Na ploše 10 400 m2 se v letošním roce prezentovalo celkem 311 společností ze šesti zemí – Česká republika, Slovensko, Belgie, Japonsko, Německo a Rakousko.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) byla odborným garantem a časopis Inovační podnikání a transfer technologií mediálním partnerem Mezinárodnímu veletrhu strojírenských technologií. Na svém stánku prezentovala hlavní činnosti a projekty - Systém inovačního podnikání v ČR; Technologický profil ČR; INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR; Cenu Inovace roku 2008; časopis "Inovační podnikání a transfer technologií"; přípravu odborníků pro oblast inovačního podnikání; mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci České republiky v rámci programu KONTAKT; program EUREKA aj. Návštěvníci stánku projevovali zájem o činnost i projekty asociace. Byly navázány nové kontakty s možností účasti v soutěži o Cenu Inovace roku 2008 nebo ve využití programu bilaterální spolupráce Kontakt a další návrhy spolupráce.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží TOP EXPO a GRAND PRIX 2008 se konalo první den zahájení veletrhu v prostorách Pražského veletržního areálu v Letňanech na společenském večeru. Za účasti Ing. Pavla Sehnala, předsedy představenstva ABF, a.s., předali ceny oceněným děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. František Hrdlička, proděkan Fakulty strojní ČVUT v Praze a prezident Inženýrské akademie ČR prof. Petr Zuna a předseda odborné poroty doc. Stanislav Maňas.

Cena TOP EXPO byla v soutěžní kategorii udělena expozici společnosti Pražské služby, a.s. za architektonicky zajímavé ztvárnění expozice s důrazem na vystavované exponáty a výrazné barevné pojetí firemního stylu.

Ze 16 přihlášených exponátů udělila komise cenu o nejlepší exponát GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2008 bez určení pořadí následujícím společnostem: PRIMA BILAVČÍK s.r.o. za: WERTH VIDEO-CHECK EA S FUNKCÍ "ON THE FLY" ČVUT v Praze, Fakultě strojní za: Teleskopickou výsuvnou jednotku - ve šroubovém provedení

OK Strojservis s.r.o. za: BalTec Process Kontrol STF-1 Expert více viz: http://www.forindustry.cz/2008/cz/gp_vysledky.asp Z 8 přihlášených exponátů získali ocenění GRAND PRIX FOR WASTE 2008 tyto společnosti:

HN LOGISTIC SYSTÉM s r. o. za Vyklápěč Ultra lift BRIKLIS, spol. s r.o. za Briketovací lis HLS METAL více viz: http://www.forwaste.cz/2008/cz/gp_vysledky.asp Ze 7 přihlášených exponátů si ocenění odnesla společnost: REPLAST PRODUKT spol. s r.o. za průmyslovou podklahovou krytinu – deska interiérová, malá, kód 109 Více viz: http://www.forlogistic.cz/2008/cz/gp_vysledky.asp

V rámci doprovodného programu veletrhu probíhaly zajímavé semináře. AIP ČR, z.s. zorganizovala seminář „Galerie inovací“, který se konal první den veletrhu 15.4. od 13.00 hodin ve vstupní hale I, konferenčním centru, sál 2.

Účastníci semináře se blíže dověděli o činnostech asociace, programu EUREKA, Technologickém profilu ČR a rovněž o nových poznatcích z řešených projektů průmyslového VaV v působnosti MPO – IMPULS a TANDEM, více viz www.aipcr.cz, nabídka na vodorovné liště "Archiv".

Návštěvníci si mohli vybrat z dalších seminářů, např. seminář Asociace českých a slovenských zinkoven na téma Žárové zinkování – váš pomocník v boji s korozí. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade připravila seminář "Potenciál na trzích Polska, Německa a Rakouska" a "Jak se stát dodavatelem pro CERN".

Pod názvem "Hračičky z odpadu" probíhala v Hale 2 po celou dobu konání veletrhu výstava soch z odpadového materiálu autora Václava Jíry, akademického malíře, viz foto 3. Tyto sochy byly zajímavé tím, že se většina z nich i různým způsobem "aktivovala" do pohybu. Během veletrhu mohli návštěvníci rovněž zhlédnout výstavu fotografií "Země, voda, oheň, vzduch…člověk" pocházející z dílny Luďka Kopala.

Mgr. Věra Mísařová

Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.