Galerie Inovací

 

V rámci doprovodného programu 11. mezinárodního veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2012 uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. seminář „Galerie inovací“, který se konal dne 14. 3. 2012 od 10.00 hodin ve vstupní hale Pražského veletržního areálu EXPO Praha Letňany, sál 2.

 

Seminář, kterého se zúčastnilo 16 odborníků z oblasti výzkumu a vývoje, zástupců inovačních firem a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií, zahájil Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a v rámci prvního příspěvku

Víme, co jsou inovace? Cena Inovace roku 2012 – 17. ročník

Pavel Švejda vyzdvihl roli AIP ČR, z.s., která prostřednictvím plnění hlavních činností a projektů podporuje snahu o konkurenceschopnost ČR zkvalitňováním inovačního procesu v rámci Systému inovačního podnikání v ČR, o vytváření inovačního potenciálu ČR, zamyslel se nad problematikou financování projektů VaVaI, nad legislativou v této oblasti a upozornil na možnost využívání „diskusního fóra“ webu AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz). Odkázal též na svůj příspěvek „Do nového roku“, zveřejněný v čísle 1/2012 časopisu „Inovační podnikání a transfer technologií“, str. 2.

V souvislosti s oceněnými produkty a činností AIP ČR, z.s. v organizaci Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace (ICSTI) odkázal na webovou stránku www.icsti.ru. Informace o vybraných oceněných produktech, které získaly ocenění v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2011, budou uveřejněny v časopisu Information and Innovations, který vydává ICSTI, Pavel Švejda je členem redakční rady tohoto časopisu.

 

V dalších příspěvcích

Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.. Aktuální úkoly. Hodnocení inovačních firem

Jan Kofroň představil Klub inovačních firem a jeho činnost (umožňuje pracovat s účastníky soutěže o Cenu Inovace roku dlouhodobě), letos se přihlásilo do Klubu 5 firem z 20 účastníků loňské soutěže; některé firmy přihlašované produkty, technologie dále vyvíjejí a podávají přihlášku do soutěže opakovaně (i v různých oborech), více viz.

 

Následovala prezentace oceněných inovačních produktů vybraných firem v soutěži o Cenu Inovace roku 2011:

* „Mechatronický koncept vodorovných strojů“, TOS VARNSDORF a.s.

Tomáš Kozlok, předem omluvil z pracovních důvodů neúčast obou přednášejících a zaslal prezentaci, více viz

*„Robot Jetty“, NEOVISION s.r.o.

Simona Holejšovská představila stručně činnost firmy (např. metody počítačového vidění, mezinárodní projekty v rámci 7. RP, software na čtení Braillova písma) a oceněný produkt robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí (účinnost, metoda čištění, ovládání robota, ekologie), který nemá prakticky konkurenta, více viz

* „Malá větrná elektrárna MVE SIMETI“, GENETOP s.r.o.

Pavel Zolich seznámil přítomné s v dnešní době zajímavým produktem, který byl původně určen pro ohřev teplé užitkové vody v malých objektech. Po prvních testech se projevila jeho relativně vysoká účinnost a je možné ho využít například i v domácnostech pro elektrické spotřebiče (varná konvice, topení apod.); uvedl jeho parametry, stavebnicové řešení konstrukce, návratnost investice aj., více viz

* „Obrusitelné žárově stříkané povlaky v energetice“, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Michaela Kašparová se bohužel rovněž z pracovních důvodů omluvila a zaslala ke zveřejnění prezentaci, více viz

V rámci diskuze přednesli své příspěvky:

Jiří Hužera ze Středočeské regionální agentury na téma „Přehled o uplatnění inovativního marketingu ve firmách působících na území hl. města Prahy“, více viz

Robert Troška z Českého komitétu pro vědecké řízení z oblasti nanotechnologií.

V následné diskuzi vznesli přítomní účastníci Roman Pavlas, Daniel Spišák, Petr Ruhswurm, Robert Troška a další řadu dotazů na přítomné zástupce firem a rozproudila se živá diskuze nejen o představovaných produktech, ale i o aktuálních tématech výzkumu, vývoje a inovací v ČR, otázce vzdělávání aj.

 

V závěru semináře byla formulována následující doporučení:

- zvýšit úroveň českého školství a podpořit zájem o technické obory (hlavně strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, chemie)

- podporovat realizaci inovací na úrovni státu (politika, systémy řízení) i na úrovni podniku (strategické řízení ve formách, moderní metody řízení, znalost trhu, sledování trendu i konkurence)

- upřednostnit potřeby státu před osobními i politickými potřebami a nalézt jednotný postoj zaměstnavatelů i ministerstev.

 

Věra Mísařová poděkovala přítomným za účast a pozvala je na stánek AIP ČR, z.s. v hale 5C7, kde byly k dispozici další doplňující materiály k tématům semináře.

 

 

Zpracovali: Věra Mísařová, Pavel Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

  

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.