Hannover Messe, 20.- 24.dubna 2009 (www.hannovermesse.de)


Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) se zúčastnila již počtvrté tohoto nejvýznamnějšího světového veletrhu.

Ve výstavní části v hale číslo 2 – Research and Technology prezentovala na stánku C34/1 na ploše 20 m2 své hlavní činnosti a projekty - Systém inovačního podnikání v ČR; Technologický profil ČR; INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR; Cena Inovace roku 2009 a výsledky Ceny Inovace roku 2008; časopis Inovační podnikání a transfer technologií; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání; mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu KONTAKT; program EUREKA, EUROSTARS i své partnery a spoluřešitele projektů, více viz.

V rámci doprovodného programu Hannover Messe připravila spolu s ČSVTS „Inovační fórum ČR“ – dvouhodinovou prezentaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací s představením vybraných inovativních produktů. Fórum se konalo v konferenčních prostorách - sál PARIS v hale 2 – Research and Technology ve čtvrtek 23. 4. od 10.00 – 12.00 hodin. Program IF ČR byl zveřejněn na domovské adrese www.hannovermesse.de část events.
IF ČR moderovala Věra Mísařová. V první části fóra byly předneseny úvodní prezentace Pavla Dlouhého „AIP ČR, z.s. - hlavní úkoly a projekty“, Adolfa Rybky „Představení České vědeckotechnické společnosti“ a za České velvyslanectví v Berlíně přednesl stručný příspěvek „Obchodní spolupráce mezi ČR a Německem“ Jan Zlický.
V souladu s programem následovaly odborné prezentace za ČVUT, fakulta stavební „Obnovitelné vodní zdroje energie“ – Miroslav Sedláček a fakulta strojní „PLANTOGRAF V07“ – René Neděla, za ROKOSPOL, a.s. přednesl prezentaci „DETOXY COLOR – Nanotechnologie ve službách zdraví“ Pavel Kaszoni, za TES Vsetín prezentaci „TES VSETÍN – dodavatel generátorů pro zelené zdroje energie“ Tomáš Pavlica, za KOVOSVIT MAS, a.s. přednesl prezentaci „Inovace – cesta do budoucnosti“ Jakub Rak, za Český výzkum a.s. přednesla prezentaci „Skupina českého výzkumu“ Barbora Píšová z ITC VUK, a.s., za VÚTS Liberec přednesl prezentaci s názvem „Inovační aktivity VÚTS v textilním a zpracovatelském průmyslu“ Jiří Václavík.
V závěru přednáškového bloku byla přednesena Janou Frkovou prezentace o výzkumu a vývoji na ČVUT, stavební fakultě a Pavlem Dlouhým prezentace o odměňování českých výzkumníků a vynálezců, prezentace viz: http://www.aipcr.cz/hannover-messe-2009-programme.asp )
Od 11.30 do 12.00 hodin probíhala živá diskuse zúčastněných s přednášejícími odborníky.
Fórum umožnilo setkání partnerů a prohloubilo spolupráci mezi různými organizacemi a zeměmi. Fóra se zúčastnilo 30 účastníků.

Do soutěže HERMES AWARD 2009 přihlásili dva zástupci za Českou republiku: ČVUT, stavební fakulta s turbínou SETUR a firma ROKOSPOL, a.s. s produktem DETOXYCOLOR. Do soutěže bylo zasláno přes 70 přihlášek různých inovačních produktů. Vítězem byla vyhlášena firma Voith Turbo Wind, GmBH, Německo. Nezávislá porota ocenila nový mechatronický systém umožňující vysoce dynamickou rychlostní kontrolu rotoru větrné turbíny, více viz: http://www.hannovermesse.de/hermesaward_e .

Registrací v tiskovém středisku získala AIP ČR, z.s. možnost dát novinářům k dispozici několik sad všech materiálů, které byly vystavovány na stánku AIP ČR, z.s., včetně 20 ks brožury vystavovatelů na Hannover Messe. Materiály byly průběžně doplňovány.

Věra Mísařová
4.5. 2009

Fotogalerie - Hannover Messe, 20.-24. 4. 2009

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.