Hannover Messe, 19. - 23.dubna 2010

     Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) se již popáté prezentovala na jednom z největších evropských veletrhů v oblasti pokrokových technologií průmyslu, automatizace, energetiky a dalších high-tech oborů. Stánek AIP ČR, z.s. byl umístěn na prestižním místě části veletrhu nazvané Research and Technology v Hale 2, stánek A29 a i tato skutečnost přispěla k vysokému zájmu návštěvníků o naši nabídku. Informace na stánku podávali 2 pracovníci AIP ČR, z.s. V. Mísařová a J. Kofroň. Dále byl přítomen M. Sedláček z ČVUT Praha, který představoval zájemcům turbinu SETUR. Pracovník AIP ČR, z.s. S. Halada, který působí v sekretariátu programu EUREKA v Bruselu, byl v hale 2 informátorem na stánku EUREKA.

Cílem účasti na Hannover Messe bylo prezentovat oblast výzkumu vývoje a inovací v ČR. Na stánku AIP ČR, z.s. (12 m2) byl stěžejním projektem Technologický profil ČR, který vznikl původně jako projekt česko-německé spolupráce v programu KONTAKT již v roce 1998. AIP ČR, z.s. zde předvedla dosaženou úroveň svého samostatného řešení jako nástroje pro podporu mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích. I ostatní předváděné programy: KONTAKT- Mobilita, EUREKA (projekt E! 3161 LOGCHAIN + E-RAILMAP) a Eurostars jsou programy zaměřené na mezinárodní spolupráci a informovaly na veletrhu o svém zaměření s cílem získat pro spolupráci zahraniční pracovníky z VaV a inovační firmy. AIP ČR, z.s. rovněž prezentovala své partnery a úspěšné účastníky soutěže o Cenu Inovace roku 2009, z nichž někteří vystavovaly své inovační produkty, např. model (o rozměrech 1600 x 1100 x 1300 cm) „Obráběcího portálového centra FPPC pro přesné obrábění“ – STROJÍRNA TYC s.r.o., který zaujal řadu návštěvníků; Minerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologií ECOSE®TECHNOLOGY“ - KNAUF INSULATION, spol. s r.o.; rovněž byl předveden malý model turbíny v činnosti - pomocí připravené sestavy, která se skládala z průhledného plastového zásobníku vody s vodním sloupcem cca 15 cm a mikroturbíny s rotorem tvaru duté polokoule. Rovněž promítání krátkých filmů na počítači vhodně doplňovalo předkládané informace. Jako partnerská organizace měl na stánku svůj poster a propagační materiály ČSVTS, který letos slaví 20 let činnosti. Také Společnost vědeckotechnických parků ČR se prezentovala posterem s informacemi o své činnosti.

Dále bylo cílem účasti AIP ČR, z.s. na Hannover Messe šíření informací o významných výsledcích výzkumu, vývoje a inovací v ČR, zvýšení pozitivního hodnocení ČR, povědomí o republice a vynikajících produktech (navázání na úspěšné roky českých vynálezců a strojírenských výrobků), navázání nových kontaktů s vytypovanými partnery v oblasti VaVaI a účast na Workshopu, který se konal v hale 3 na stánku E54. Workshop byl připraven v rámci oficiální účasti ČR na Hannover Messe 2010 garantované Ministerstvem průmyslu a obchodu a zúčastnilo se ho více než 20 českých podnikatelů, výrobců a dalších českých vystavovatelů, buď přímo prezentací, nebo jako návštěvník. Workshop uváděl J. Hlavinka – Svaz sléváren. Na workshopu byl k dispozici soubor materiálů AIP ČR, z.s., V. Mísařová vystoupila za AIP ČR, z.s. (představení Asociace – činnosti a projekty, vlastní stánek v hale 2 Research and Technology, prezentace partnerů, pozvání na stánek). Několik účastníků pak navštívilo stánek AIP ČR, z.s. a informovalo se zejména o účasti v ceně Inovace roku 2010, např. zástupci firmy RIETER CZ s.r.o..

Zájem o stánek AIP ČR, z.s. byl v letošním roce nejvyšší ze všech dosavadních ročníků a koncentroval se na projekty Technologický profil ČR a KONTAKT – mobilita. Jen CD TP ČR verze 10 si návštěvníci odnesli v počtu 180 ks. Návštěvníky z výzkumných ústavů a univerzit z několika zemí zaujala možnost bilaterální spolupráce v rámci projektů programu KONTAKT.

Model firmy STROJÍRNA TYC s.r.o. budil pozornost i parametry předváděného obráběcího centra a bylo škoda, že nebyl přítomen zástupce firmy pro podání podrobných informací. Přesto si zájemci z několika i exotických zemí odnesli prospekty a kontaktní údaje výrobce. Turbina SETUR, která je vystavena na stánku AIP ČR, z.s. již opakovaně, zaznamenala značný pokrok v zájmu firem, universit i nadšenců pro nové technologie. Mezi důležité kontakty, které na základě představení odvalovacího principu mikroturbíny Setur a diskuze o možnostech jeho využití vznikly, počítá Miroslav Sedláček společnost ELCON, Ingenieurbüro z Hannoveru, dále společnost BOGE z Bielefeldu, IP BEWERTUNGS z Hamburku, KRAUSS MASCHINENBAU z Neumarktu, SKG AUFBEREITUNGSTECHNIK z Hamelnu a řadu dalších. Rovněž byly diskutovány možnosti úzké spolupráce v oblasti využití říčních proudů s Bio-H2 Energy GmbH z Jeny, dále byla předběžně sjednána dohoda o dodávkách různých produktů fungujících na odvalovacím principu do Indie a Japonska. Za velmi slibnou je možné považovat i spolupráci s českými firmami, které na Hannover Messe vystavovaly své produkty z oblasti přesné strojírenské výroby, a které by mohly v kooperaci s českým producentem odvalovacích mikroturbín spolupracovat při výrobě a dodávkách např. čistící nebo zavlažovací produkce založené na principu odvalovací mikroturbíny SETUR.
Firma KNAUF INSULATION, spol. s r.o. může být také spokojena se zájmem o ekologickou minerální izolaci, její zástupce navštívil stánek AIP ČR, z.s. k umožnění bližších kontaktů se zájemci.
S nabídkou spolupráce navštívili stánek AIP ČR, z.s. zájemci z Německa, Ruska, Slovenska, Běloruska. S pracovníkem BMBF Dr. Hans-Peter Nillerem byly konzultovány možnosti prezentace projektů česko-německé spolupráce na INOVACE 2010.

HERMES AWARD udělovaná u příležitosti Hannover Messe je jednou z nejprestižnějších průmyslových cen ve světě. Letos byla udělena hannoverské firmě LPKF Laser & Electronics AG za inovativní laserovou technologii nazvanou LPKF Fusion3D.

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe byl velmi ovlivněn nepříznivými okolnostmi, které přispěly ke snížení zájmu jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Dopad celosvětové krize již nebyl hlavním důvodem menšího zájmu o veletrh, naopak se před zahájením zdálo, že dochází k oživení zájmu vystavovat a hledat nové možnosti spolupráce. Výbuch islandské sopky a s tím přerušení letecké dopravy těsně před zahájením veletrhu a v jeho průběhu způsobilo v prvních 2 dnech veletrhu to, že se nedostavili vystavovatelé ze vzdálenějších míst a také návštěvníci. Tento výpadek trval u některých expozic po celou dobu veletrhu. Pokles vystavovatelů i návštěvníků proti roku 2009 činil cca 20%, vystavovatelů bylo více než 4800 z 64 zemí, návštěvníků cca150 000. Návštěvníci byli letos ve větší míře z Německa i jeho blízkých sousedů a byla to zejména mládež zajímající se o uplatnění v technických oborech iniciativy TectoYou. Zájem o vzdělávání a pracovní uplatnění mladých lidí byl úspěchem veletrhu.

Na veletrhu bylo představeno 4 000 světových novinek, 9 současně probíhajících oborových veletrhů, průřez celým světem průmyslu od automatizace, techniku pohonů, přes energie a dodavatelství až k výzkumu, vývoji a inovacím. Vedoucí heslo letošního veletrhu bylo „Efektivně - Inovativně – Udržitelně“.
Letošní veletrh prokázal, že je nutné se účastnit obdobných akcí pro získání povědomí o rozvoji zájmových oborů a získání partnerů pro spolupráci. Pro AIP ČR, z.s. byl zájem návštěvníků důkazem toho, že pokud prezentuje projekty, firmy a produkty mající špičkovou úroveň, není problém i v těžké hospodářské situaci mít se svou nabídkou úspěch. Pro vystavovatele z České republiky, kteří stánek AIP ČR, z.s. navštívili, byla možnost vidět způsob prezentace úspěšných inovačních produktů impulsem pro účast v soutěži cena Inovace roku 2010. Přejeme si, aby i v příštím ročníku Hannover Messe 2011 bylo možno představit na stánku AIP ČR, z.s. nové úspěšné inovační produkty.

Příští veletrh se v Hannoveru koná od 4. do 8. dubna 2011.
Jan Kofroň

Fotogalerie     

 Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.