Hannover Messe 2008


Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) se ve dnech 21. – 25. dubne prezentovala na jednom z nejvýznamnějších světových veletrhů. Měla stejně jako vloni svůj stánek A32/1 o ploše 12 m2 v hale číslo 2 - Research & Technology (obr. 1).

Kromě svých hlavních projektů a činností - Systém inovačního podnikání v ČR; Technologický profil ČR; INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR; Cena Inovace roku 2008; časopis Inovační podnikání a transfer technologií; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání; mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu KONTAKT; program EUREKA; Společnost vědeckotechnických parků ČR; Mezinárodní inovační centrum aj., prezentovala AIP ČR, z.s. své partnery a spoluřešitele projektů i úspěšné účastníky soutěže o Cenu Inovace roku 2007.

Na stánku AIP ČR, z.s. prezentoval letos osobně Ing. Sedláček velmi úspěšně variantu bezlopatkové turbíny SETUR (Sedláčkova turbína; Mechanika Králův Dvůr, obr. 2 - Ing. Sedláček, bezlopatková turbína).

Rovněž zástupci "SwissCzech Technology Transfer", s.r.o. Martina L. Jakl a Miloslav Moc (obr. 3 - prezentace na počítači) se letos účastnili osobně prezentace na stánku a díky tomu jsme poskytli informace mnohem většímu počtu zájemců na stánku a rovněž jsme stihli navštívit více vystavovatelů jak českých tak zahraničních. Prezentace byla velmi úspěšná a věříme, že řada navázaných kontaktů bude pokračovat v další spolupráci. Přivezené materiály i získané kontakty budou k dispozici v AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, místnost č. 137.

V roce 2008 byly hlavními výstavními oblastmi veletrhu automatizace, energetické technologie, průmyslové subdodávky a služby a technologie budoucnosti a zastřešilo je deset mezinárodních vedoucích veletrhů, které umožnily sledovat průmyslové procesy a nové technologie napříč odvětvími a navazovat důležité mezinárodní kontakty. Protože se některé veletrhy veletrhu Hannover Messe střídají po dvou letech, mění se rok od roku jeho tvář. Letos veletrh navštívilo okolo 200 000 odborníků a návštěvníků, což je podle pořadatelů 30 procentní nárůst oproti srovnatelnému veletrhu konanému před dvěma lety. Veletrhu se zúčastnilo 5 100 vystavovatelů ze 62 zemí, kteří byli většinou spokojeni s průběhem veletrhu, 91 procent vystavovatelů hodnotilo svoji hospodářskou situaci pozitivně nebo velmi pozitivně a 70 procent očekává po veletrhu vyšší obrat. "Der Zentralverband Elektrotechnik – und Elektronikindustrie" ( Ústřední svaz elektrotechniky a průmyslové výroby elektroniky) prohlásil, že vysoká očekávání by měla být převážně naplněna. Veletrh tak potvrdil roli barometru vývoje a podnětů do dalších let.

Přehled letošních veletrhů:
INTERKAMA – Mezinárodní vedoucí veletrh automatizace spojitých technologických procesů (haly č. 7-9,11)
Factory Automation - Mezinárodní vedoucí veletrh automatizace výroby (haly č. 8,9, 11, 14-17)
Industrial Building Automation - Mezinárodní vedoucí odborný veletrh síťových systémů pro automatizaci budov a výroby (hala č. 11, 14)
Digital Factory - Mezinárodní vedoucí veletrh integrovaných procesů a řešení IT (hala č. 17)
Subcontracting - Mezinárodní vedoucí veletrh subdodavatelského průmyslu ( haly č. 3-5)
Energy - Mezinárodní vedoucí veletrh obnovitelné a konvenční výroby, zásobování, přenosu a distribuce energie (haly č. 11-13, 27). Za předsednictví klimatologa profesora Dr. Klause Töpfera a jednatele Německé energetické agentury Stephana Kohlera se opět konal ústřední odborný kongres "World energy dialogue".
Power Plant Techology - Mezinárodní vedoucí veletrh technologií a systémů pro průmysl potrubních a kabelových sítí (hala č. 27) - novinka programu, kde se prezentovala nejmodernější koncepce inovativních elektrárenských technologií.
Pipeline Technology – Mezinárodní odborný veletrh plánování, výstavby, provozu a automatizace potrubních a kanálových sítí (hala č. 27, Pipeline Park).
MicroTechnology – Mezinárodní vedoucí veletrh aplikační mikrosystémové techniky a nanotechnologií (hala č. 6).
Research & Technology – Inovační trh výzkumu a vývoje (hala č. 2).
Tato hala byla centrem mimořádné pozornosti, protože zde měla své hlavní stanoviště partnerská země Japonsko. To jsme také využili a informovali jsme jak japonské návštěvníky tak vybrané vystavovatele o připravovaných „Česko – japonských dnech vědy a techniky“, které se budou konat dne 13.-15. května v Praze v Černínském paláci, Loretánské náměstí 5 pod záštitou premiéra M. Topolánka.

Úspěšná byla i loňská premiéra "tectoyou"(hala č. 26) - iniciativa, která měla za úkol získat mládež pro technické profese. Vloni ji využilo 23 500 žáků a studentů a i letos názorně přiblížila mladým návštěvníkům špičkové technologie.

V roce 2009 se bude Hannover Messe konat v době od 20. do 24. dubna a bude zahrnovat 14 hlavních témat veletrhů (nově např. větrná energie). Úspěch letošního veletrhu tak nesignalizuje klesající prognózu spolkové vlády pro rok 2009. Většina vystavovatelů by si však přála více návštěvníků z USA i ostatních evropských zemí.
Příští rok bude partnerskou zemí veletrhu Korea, viz www.hannovermesse.de .

Česká republika bude v té době předsednickou zemí EU, a proto bychom rádi zorganizovali ve spolupráci s CzechInvestem a případně dalšími organizacemi „Prezentaci výzkumu a vývoje v ČR“ v rámci doprovodného programu veletrhu, který byl i letos velmi bohatý, viz www.hannovermesse.de .
Náměty, zájem o spolupráci při přípravě či přímo účast na veletrhu uvítáme. Kontaktní e-mail: misarova@aipcr.cz, tel.: 221 082 274.

Věra Mísařová        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.