Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2021

(pro dvoustranná jednání 2021)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

 • * Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Laboratoř ASCOC, Transfera.cz)
 • * oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)
 • * příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)
 • * legislativa pro oblast VaVaI
 • * financování inovačních a technologických projektů se zaměřením na inovační firmy, inovační vouchery
 • * specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR, z.s. na projektu Národní síť VTP v ČR, aj.)
 • * účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR

- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.

 • * "politika" – příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace
 • * "výchova" - příprava odborníků
 • * "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů
 • * „transfer technologií“ – nástroj inovačního procesu

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery); součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor 2

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (29. ročník)

- Příprava a realizace společných projektů v rámci aktuálních operačních programů do roku 2021+ (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

- INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (7. - 10. 12. 2021)

 • * 28. ročník mezinárodního sympozia s plenárními a odbornými sekcemi
 • * 28. mezinárodní veletrh invencí a inovací – formou roll-upů
 • * 26. ročník Ceny Inovace roku 2021

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz)

- Součinnost s Českou společností pro jakost, z.s. – Mezinárodní soutěž inovací

- Součinnost s CzechInno, z.s.p.o.AIP ČR, z.s. je jedním z hlavních partnerů akcí pořádaných sdružením

- Společné aktivity v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních na rok 2021 do 31. 12. 2020)

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR, z.s.)

Schválilo 104. vedení AIP ČR, z.s 14. 9. 2020

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2021 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.