Doprovodný program AIP ČR, z.s. v rámci veletrhů MACH, FINET, METAL, INTERCHEM, WAREC 2007

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., www.aipcr.cz se účastnila v Pražském veletržním areálu Letňany Strojírenského veletrhu FOR INDUSTRY – Mezinárodní veletrh strojírenských technologií, veletrhu FOR SURFACE - Mezinárodní veletrh strojů, zařízení a technologií pro povrchové úpravy, který letos pořádala společnost ABF, a.s. Tato společnost se letos stala také organizátorem veletrhů STROJEXPO 2007 (Mach, Finet, Metal, Interchem, Warec), které dříve pořádala společnost TERINVEST, spol. s r.o.

AIP ČR, z.s. prezentovala ve výstavním stánku hlavní činnosti a projekty (Systém inovačního podnikání v ČR, TP ČR, INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Cena Inovace roku, časopis Inovační podnikání a transfer technologií, příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu KONTAKT, program EUREKA, Mezinárodní inovační centrum aj.).

Dne 11.4. odpoledne proběhl v rámci doprovodného programu veletrhů seminář AIP ČR, z.s.: "Programy průmyslového výzkumu a vývoje", kde se účastníci blíže dověděli o činnosti AIP ČR, z.s., o programu EUREKA, programech MPO – Impuls, Tandem a na závěr proběhla zajímavá diskuse.
Blíže viz článek ve druhém čísle „ip a tt“.

V. M.

Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.