Inovace 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Pátek 4. 12. 2009


14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009

Závěrečného předávání cen 14. ročníku soutěže, které se konalo v rámci setkání s inovačními firmami v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky, se zúčastnilo 75 účastníků - zástupci firem všech oceněných inovačních produktů, členové orgánů AIP ČR, z.s., novináři a další hosté.

Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku, uvítal přítomné v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR, představil senátora Adolfa Jílka, člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Jaroslava Doležala, místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Josefa Kratochvíla, předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví.

Dále vyzval přítomné zástupce k představení inovačních produktů, oceněných v rámci 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009. Zástupci oceněných inovačních produktů představili přihlášený inovační produkt:

Zdeněk Záliš, Software 602 a.s.
* Mluvící inteligentní elektronické formuláře 602XML Filler s podporou hlasového výstupu
- informoval přítomné o vývoji „formuláře“ v rámci projektu EUREKA a vyjádřil uznání za organizaci soutěže

Vladimír Veselý, Českomoravský štěrk, a.s.
* Plovoucí vláknobetonová plošina
- vysvětlil nápad, přípravu a výrobu dutého šestiúhelníkového prvku – plošiny
* více viz

FOLBER CZ s.r.o.
* Stavební systém TEKTA – přihláška nesplnila kriteria soutěže

Miroslav Štěrba – MIRIS
* Rotační vodní tryska využívající bezlopatkovou turbínu
- objasnil princip rotační vodní trysky prezentované na Novotného lávce a poděkoval, že i soukromník může dosáhnout na inovace

Pavla Macháčková, KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
* Minerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologií ECOSE®TECHNOLOGY
- představila výrobky se skelné minerální vlny, chráněna několika celosvětovými patenty – ekologické suroviny
* více viz

Miroslav Makovička
* Koncentrační solární parabolický systém
- vtipně popsal od nápadu až po realizaci postup výroby solárního systému

Petr Kroča, JERID, spol. s r.o.
* RailMap – Digitální železniční mapa Evropy
- seznámil přítomné s výzkumem a vývojem v oblasti dopravy i s dalšími zajímavými aplikacemi úspěšnými i v zahraničí
* více viz

Jaroslav Tyc, STROJÍRNA TYC s.r.o.
* Obráběcí portálové centrum FPPC pro přesné obrábění
- seznámil přítomné se vznikem firmy (v r. 1996), s výrobním programem a přihlášeným produktem; zdůraznil zaměření na české subdodavatele, pokud splňují parametry kvality.

Emil Nečesánek, NÁSTROJE CZ, s. r.o.
* Nová generace vrtáků do kovu CZ002 a CZ004 - firma vznikla teprve v roce 2006, specializuje se na výrobu vrtáků (podnět k inovačnímu produktu byl dán výrobou zmetku)
* více viz

Luděk Janík, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
* TriHyBus: Trojitě hybridní autobus s vodíkovým pohonem
- popsal složení a výhody „TriHyBusu“ i vodíkové čerpací stanice, zkušební provoz autobusu je zaveden v Neratovicích
* více viz

Zdeněk Morávek – Roxifin s.r.o.
* Morávkovy dětské ortopedické kalhotky
- jsou preventivní pro všechny novorozence, ve dvou velikostech, materiál je antibakteriální s perforovanou podložkou, snadné použití

FLEXICAT TOOLS s.r.o.
* FLEXICAT MULTIDISC 4E5 – nedodali dokumentaci, přihláška nebyla hodnocena

Miloš Filip, PREFA KOMPOZITY, a.s.
* Kompozitní kanalizační poklopy
* Kompozitní výztuže

- seznámil přítomné s principem a funkcí obou přihlášených produktů
* více viz

Jiří Fiala, PolyComp, a.s.
* Technologický postup výroby topných pelet
- popsal technologický postup výroby topných pelet, zdůraznil, že ještě větším významem než postup výroby, je recyklovatelnost pneumatik

Po přednesení zajímavých prezentací Pavel Švejda poděkoval všem vystupujícím a požádal o vystoupení hosty:

Reforma systému VaVaI, úloha inovačních firem
Jaroslav Doležal, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

- objasnil nutnost reformy VaVaI – její nedostatky a základní principy; národní politiku VaVaI v ČR; systém financování a metodiku hodnocení VaVaI; nutno pokračovat v naplnění původních cílů a poděkoval všem, kteří zde předvedli své nápady
* více viz

Ochrana průmyslového vlastnictví
Josef Kratochvíl
, Úřad průmyslového vlastnictví
- poděkoval za pozvání a zdůraznil účel úřadu – nejen pomáhat při udělování patentů, ale i zpřístupňovat informace, získávat finanční prostředky a pečovat o majetek duševní; vyjádřil potěšení, že zde slyšel tak excelentní nápady a předem pogratuloval vítězům.

V rámci diskuse postupně vystoupili:
* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.: přednesl sdělení prof. Holého – využít možnost prezentace produktů patřících do oblasti strojírenství
* Karel Šperlink, AIP ČR, z.s.: problém základního a aplikovaného výzkumu, problém financování - v roce 2012 bude chybět v rozpočtu 12 mld. Kč
* Zdeněk Bittnar, ČVUT v Praze, FS: inovace je rovněž otázkou zaměstnanosti, aplikovaný výzkum je spolupráce průmyslu a VŠ, nedostatek flexibility – pružné reakce na změny ve světě (ekologické programy)
* Milan Press: upozornil na katastrofální systém managementu, kritizoval VŠ zákon – nutná změna řízení
* Stanislav Holý, ASI: výzkum u nás hodnocen akademicky (publikace), ne realizace
* Petr Pilin, Software 602: upozornil na 20leté výročí vývoje českého samostatného informačního systému až k dnešnímu ocenění a vyzval přítomné k ohledu vůči našim zdravotně postiženým občanům
* Anna Mittnerová, VŠCHT: chtěla upozornit legislativu na zlepšení možnosti přístupu do komunitárních programů (nejen 7. RP) – otázka financování (např. i zde oceněný vodíkový autobus má problémy s dofinancováním řešení projektu)

Před předáním ocenění informoval Pavel Švejda o doplnění podmínek 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 - produkt zavedený na trh v posledních třech letech, povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky do 15. 10. 2010, datum zavedení na trh

Předání ocenění Cena Inovace roku 2009

Třináct ocenění v rámci Ceny Inovace roku 2009 předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink a členové komise Inovace roku Martin Štícha, MPO a Iveta Němečková, AIP ČR, z.s..

Přehled vítězů bude zveřejněn v prvním čísle časopisu ip a tt roku 2010, v dalších dvou číslech ip tt budou zveřejněny inovační produkty umístěné na druhém a třetím místě, výsledky budou uveřejněny na www.aipcr.cz.

Oceněné produkty

I. "Cena Inovace roku 2009"

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
* Minerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologií ECOSE®TECHNOLOGY
STROJÍRNA TYC s.r.o.
* Obráběcí portálové centrum FPPC pro přesné obrábění

II. "Čestné uznání"

Software 602 a.s.
* Mluvící inteligentní elektronické formuláře 602XML Filler s podporou hlasového výstupu
JERID, spol. s r.o.
* RailMap – Digitální železniční mapa Evropy
NÁSTROJE CZ, s. r.o.
* Nová generace vrtáků do kovu CZ002 a CZ004
PREFA KOMPOZITY, a.s.
* Kompozitní výztuže
PolyComp, a.s.
* Technologický postup výroby topných pelet

III. „Účast v soutěži“

Českomoravský štěrk, a.s.
* Plovoucí vláknobetonová plošina
Ing. Miroslav Štěrba – MIRIS
* Rotační vodní tryska využívající bezlopatkovou turbínu
Ing. Miroslav Makovička
* Koncentrační solární parabolický systém
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
* TriHyBus: Trojitě hybridní autobus s vodíkovým pohonem
Zdeněk Morávek – Roxifin s.r.o.
* Morávkovy dětské ortopedické kalhotky
PREFA KOMPOZITY, a.s.
* Kompozitní kanalizační poklopy

Po předání cen poděkoval Pavel Švejda zástupcům oceněných firem a přítomným, popřál hezké Vánoce a úspěšný rok 2010 a pozval je k neformálnímu setkání na raut.

Po předání cen se uskutečnilo setkání s novináři.

Poté se uskutečnilo společné jednání 61. vedení a 23. zasedání AIP ČR, z.s..

Fotogalerie

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.