Závěry INOVACE 2009

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pod záštitou Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Letošního 16. ročníku INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 1. – 4. 12. 2009 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 387 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 1100 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů VaVaI z 22 zemí, výstavní části se zúčastnilo 76 vystavovatelů prezentujících téměř 450 projektů VaVaI. Vzhledem k účasti představitele Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI) budou informace o INOVACE 2009 sděleny odborníkům z dalších zemí (22 zemí na vládní úrovni, řada zemí na nevládní úrovni; Českou republiku zastupuje na nevládní úrovni v tomto Centru AIP ČR, z.s.; předána dokumentace k přihlášce ČR o ICSTI na vládní úrovni).

V rámci 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009 bylo hodnoceno 15 přihlášek, z nichž 13 inovačních produktů získalo ocenění (příloha – výsledky soutěže 2009). Předání ocenění se zúčastnil místopředseda RVVI Jaroslav Doležal, senátor Adolf Jílek a předseda ÚPV Josef Kratochvíl.

Podruhé byla do programu INOVACE 2009 zařazena samostatná sekce Enterprise Europe Network (EEN).

V průběhu úvodní plenární sekce 1. 12. 2009 byly předány certifikáty zástupcům AIP ČR, z.s. v krajích ČR na základě školení uskutečněného v průběhu roku 2009, jehož součástí byla písemná práce.

Po vernisáži výstavy byl pokřtěn CD ROM Technologický profil ČR, verze 10.

V průběhu INOVACE 2009 se uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery, AIP ČR, z.s. uzavřela dohodu o přípravě Česko-běloruského inovačního centra s představiteli Běloruského inovačního fondu.

- ankety výstavní části se zúčastnilo 6 návštěvníků:

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 14. ročníku o Cenu Inovace roku jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

- uspořádat 17. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 30. 11. – 3. 12. 2010 pod záštitou RVVI

* do sympoziálního programu zařadit sekci EEN a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010

* předložit ICSTI přihlášku ČR na vládní úrovni (ČR zastupuje AIP ČR, z.s.; P. Švejda doporučen do orgánů ICSTI, dosud je členem redakční rady časopisu Information and Innovations – vydává ICSTI, rusko-anglicky)

* nomenklaturu výstavní části doplnit o významné inovační počiny, klastry, platformy, připravovaný studijní program Inovační inženýrství a o prezentaci výsledků vybraných projektů v rámci ekonomické diplomacie

* v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2010 zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI, zejména TIP, EUREKA a Eurostars

* zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením

* zabezpečit činnost Česko - běloruského inovačního centra, zajistit oficiální účast ČR na vybraném veletrhu v Minsku v květnu 2010 a účast běloruské delegace na URBIS Invest, 25. – 27. 5. 2010 v Brně (eko-inovace).

V Praze dne 8. 12. 2009
Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková


nahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.