Závěry INOVACE 2010

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase


Letošního 17. ročníku INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2010 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 455 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 1200 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů VaVaI z 22 zemí, výstavní části se zúčastnilo 76 vystavovatelů prezentujících téměř 460 projektů VaVaI. Vzhledem k prezentaci Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI) a dalších mezinárodních organizací, se kterými spolupracují AIP ČR, z.s. a SVTP ČR v rámci projektů INGO (zejména TII, ICC, UNCTAD, IASP, SPICE, EBN) budou informace o INOVACE 2010 sděleny odborníkům z dalších 26 zemí.

V rámci 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 bylo hodnoceno 10 přihlášek, vzhledem k povinným konzultacím získaly všechny přihlášené inovační produkty ocenění. Ocenění předali místopředseda RVVI Vladimír Haasz, senátor Adolf Jílek a prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink.

Potřetí byla do programu INOVACE 2010 zařazena samostatná sekce Enterprise Europe Network (EEN), poprvé sekce Den technologických platforem a projekt PROINCOR, tradičně se uskutečnila sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

Po vernisáži výstavy byl pokřtěn CD ROM Technologický profil ČR, verze 11 a publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů.

V průběhu INOVACE 2010 se uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery.

- ankety výstavní části se zúčastnilo 8 návštěvníků:

  • * nejvíce zaujal výstavní stánek Ostravské univerzity v Ostravě, Lékařská fakulta
  • * vylosovaným účastníkem je Tomáš Cílek, RERA a.s., České Budějovice  

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 15. ročníku o Cenu Inovace roku jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

- uspořádat 18. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 6. – 9. 12. 2011 pod záštitou RVVI

* do sympoziálního programu zařadit sekce EEN, Den technologických platforem a Česko-ruské inovační fórum a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011

* předložit ICSTI přihlášku ČR na vládní úrovni (ČR zastupuje AIP ČR, z.s.; P. Švejda doporučen do orgánů ICSTI, dosud je členem redakční rady časopisu Information and Innovations – vydává ICSTI, rusko-anglicky)

* nomenklaturu výstavní části doplnit o významné inovační produkty, klastry, platformy, připravovaný studijní program Inovační inženýrství a o prezentaci výsledků vybraných projektů v rámci ekonomické diplomacie

* v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2011 zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI, zejména TIP, EUREKA a Eurostars

* zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením

 

V Praze dne 14. 12. 2010
Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková

 

    

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.