Pátek 9.12. 2011


                                              

Inovace 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

9. 12. 2011

16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011

Závěrečné předávání cen v rámci 16. ročníku soutěže se konalo v Hlavním sálu Senátu Parlamentu České republiky. Zúčastnilo se ho 66 účastníků - zástupci firem všech oceněných inovačních produktů, členové orgánů AIP ČR, z.s., novináři a další hosté.


Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku, uvítal přítomné v  prostorách Senátu Parlamentu ČR. Představil senátora Jiřího Bise, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a prezidenta AIP ČR, z.s. Karla Šperlinka a předal slovo panu senátorovi.

Jiří Bis přivítal přítomné v historickém prostředí hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR. Vyzdvihl význam inovací pro firmy, které se tak stávají konkurence schopnějšími a popřál jim hodně úspěchů v jejich další činnosti.

Pavel Švejda poděkoval panu senátorovi a celkově zhodnotil letošní ročník soutěže. Uvedl počty přihlášek z geografického i oborového hlediska, ocenil počet konzultací, počet odevzdaných přihlášek i jejich zastoupení z celé republiky. Představil přítomné členy Komise Inovace roku Stanislava Holého a Svatopluka Zídka. Uvedl základní kriteria soutěže:
- Technická úroveň produktu
- Původnost řešení
- Postavení na trhu, efektivnost
- Vliv na životní prostředí
 Dále uvedl, že byla poprvé předána dne 7. 12. 2011 v rámci INOVACE 2011 ocenění v rámci soutěže VIZIONÁŘI 2011 za technický, ekonomický a společenský přínos.
Vyzval přítomné zástupce oceněných firem, aby uplatnili invenci a kreativitu i nyní a stručně představili své přihlášené produkty do letošního 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011.

Zástupci oceněných inovačních produktů představili přihlášený inovační produkt (v pořadí v jakém byly přihlášky zaevidovány):

ELKO EP, s.r.o., Holešov
* Ovládací dotyková jednotka RF Touch
J. Konečný - umožňuje bez použití rozvodů elektřiny ovládat např. osvětlení v historických budovách

EXBIO Praha, a.s., Vestec
* BasoFlowEx©  Kit
J. Vosáhlová
- přesnější způsob detekce alergických reakcí

WIKOV MGI a.s., Hronov
* Řada inovativních převodovek pro větrné elektrárny o výkonu 2 – 5 MW
- zástupce omluven - podpora alternativních zdrojů energie

GENETOP s.r.o., Stochov
* Malá větrná elektrárna SIMETI
P. Křen - větší účinnost než dosavadní typy elektráren

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, Dolní Bukovsko
* HELUZ FAMILY 50 2in1
- zástupce omluven - tvárnice s lepšími tepelně fyzikálními vlastnostmi

Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj, Slavkov u Brna
* Bezpečná branka
- zástupce omluven - materiálové a konstrukční řešení, hmotnost branky, opatření proti smrtelným zraněním

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
*Nová technologie žárového nástřiku pro zvýšení účinnosti energetických
  zařízení
V. Liška
- vyšší účinnost ochrany nástřiku až o 1%, pro velké výrobce turbín, zájem o technologii v Itálii

MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5
* MEDIN Náhrada zápěstí
D. Bodlák
- český výrobek - spolupráce a testování s českými lékaři

MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5
* Náhrada čelistního kloubu
A. Lerach
- spoluautor kloubu, použití při degenerativních změnách, český návrh

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
* PLANTOGRAF V09
J. Volf
- přístroj slouží k měření rozložení tlaku na ploše pro různé účely (k biometrickému vyšetřování, měření tlaku v pneumatikách aj.), praktická ukázka v rámci INOVACE 2011 na Novotného lávce 5, Praha 1 v přízemí

ZKL, a.s., Brno
* Kuželíková ložisková jednotka PLC 810-13
L. Procházka
- delší životnost, použití např. u železničních vozů

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno
* Vápno pro speciální účely – měkce pálené
T. Staněk
- výzkum, vývoj i malovýroba, vápno pro speciální účely    

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno
* Lehčená interiérová deska Cemvin Light
M. Frank
- deska obsahuje pouze 50% cementu - ekologická, nahradí sádrokarton

TOS VARNSDORF a.s.
* Mechatronický koncept vodorovných strojů
T. Kozlok
- vyšší efektivita dílce, spolupráce při vývoji s VŠ i výzkumnými ústavy

IDOPS CZ, s.r.o., Brno
* Aplikace kompozitní vystýlky systémem DOPA 1 s detekcí těsnosti meziprostoru vákuem v betonových (železobetonových) nádržích pro skladování ropných produktů
Vl. Rázus
- umožňuje bezpečné skladování nebezpečných látek, inovace v prodloužení skladovatelnosti

ABB s.r.o., Praha 8
* Stanice pro rychlé nabíjení elektromobilů
- neprodáno (nesplněno hodnotící kriterium) – odstoupili ze soutěže

NEOVISION s.r.o., Praha 4
* JETTY – čisticí a inspekční robot
P. Palatka
- čištění vzduchotechniky pomocí suchého ledu, robot je patentován

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha 6
* Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů
A. Kohoutková
- časté používání protihlukových bariér, dostatečná únosnost a spolehlivá konstrukce, vyšší trvanlivost, snížení energetické náročnosti při výrobě, inovace ve snížení ceny

SMS CZ, s.r.o., Rokycany
* Dioxinový filtr
 P. Jirsa
- velká účinnost zachycování nebezpečných látek, velký stupeň čištění v oblasti filtrace

ROKOSPOL a.s., Praha 1
* Detoxy Color Antibac
A. Kočař
- soubor různých výrobků – cílem je likvidovat vzdušné polutanty – plísně, viry aj. škodlivé látky

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice
* POROTHERM 42,5 T Profi
R. Busta
- výrobek nové generace cihel – kombinace cihly a minerální vaty (přírodní původ), dobré tepelně izolační vlastnosti, vyhovuje nárokům na výstavbu pasivních domů


P. Švejda poděkoval za představení jednotlivých produktů, zmínil obtížnost hodnocení produktů v rámci všech oblastí VaVaI a dal prostor k diskusi.

Přehled vítězů bude zveřejněn v prvním čísle časopisu ip a tt roku 2012, v dalších dvou číslech ip tt budou zveřejněny inovační produkty umístěné na druhém a třetím místě, výsledky budou umístěny na www.galerieinovaci.cz a budou předány spolupracujícím novinářům.

Pavel Švejda požádal senátora J. Bise a prezidenta AIP ČR, z.s. Karla Šperlinka, aby předali zástupcům oceněných inovačních produktů ocenění v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011 a dále toto předání moderoval:

I. "Cena Inovace roku 2011"

TOS VARNSDORF a.s.
 Mechatronický koncept vodorovných strojů

Fakulta stavební ČVUT v Praze
 Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů

II. "Čestné uznání"

EXBIO Praha, a.s., Vestec
            BasoFlowEx© Kit

WIKOV MGI a.s., Hronov
           Řada inovativních převodovek pro větrné elektrárny o výkonu 2 – 5 MW

MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5
           MEDIN Náhrada zápěstí

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
             PLANTOGRAF V09

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno
             Vápno pro speciální účely – měkce pálené

IDOPS CZ, s.r.o., Brno
 Aplikace kompozitní vystýlky systémem DOPA 1 s detekcí těsnosti meziprostoru vákuem v betonových (železobetonových) nádržích pro skladování ropných produktů

SMS CZ, s.r.o., Rokycany
            Dioxinový filtr


III. „Účast v soutěži“

ELKO EP, s.r.o., Holešov
 Ovládací dotyková jednotka RF Touch

GENETOP s.r.o., Stochov
             Malá větrná elektrárna SIMETI

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Dolní Bukovsko
             HELUZ FAMILY 50 2in1

Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj, Slavkov u Brna
              Bezpečná branka

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
              Nová technologie žárového nástřiku pro zvýšení účinnosti energetických
              zařízení

MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5
              Náhrada čelistního kloubu

ZKL, a.s., Brno
              Kuželíková ložisková jednotka PLC 810 - 13

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno
             Lehčená interiérová deska Cemvin Light

NEOVISION s.r.o., Praha 4
            JETTY – čisticí a inspekční robot

ROKOSPOL a.s., Praha 1
            Detoxy Color Antibac

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice
            POROTHERM 42,5 T Profi


Po předání cen poblahopřál oceněným, poděkoval všem přítomným, popřál hezké Vánoce a úspěšný rok 2012 a pozval je k neformálnímu setkání na občerstvení.

Poté se uskutečnilo v Zaháňském salonku společné jednání 69. vedení a 25. zasedání AIP ČR, z.s..

 

Fotogalerie

 

Zpracovali:    V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie:    I. Němečková

 

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.