Závěry INOVACE 2011 a Ceny Inovace roku 2011

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase

 


 

Letošního 18. ročníku INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 6. – 9. 12. 2011 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 476 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 1200 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů VaVaI z 22 zemí, výstavní části se zúčastnilo 73 vystavovatelů prezentujících téměř 460 projektů VaVaI. Vzhledem k prezentaci Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI) a dalších mezinárodních organizací, se kterými spolupracují AIP ČR, z.s. a Společnost vědeckotechnických parků ČR v rámci projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce - zejména TII, ICC, UNCTAD, IASP, SPICE, EBN - budou informace o INOVACE 2011 sděleny odborníkům z dalších 26 zemí.


V rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011 bylo hodnoceno 20 přihlášek, vzhledem k povinným konzultacím získaly všechny přihlášené inovační produkty ocenění. Ocenění předali senátor Jiří Bis a prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink.


Počtvrté byla do programu INOVACE 2011 zařazena samostatná sekce Enterprise Europe Network (EEN), podruhé sekce Den technologických platforem, tradičně se uskutečnila sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Poprvé byly vyhlášeny výsledky soutěže Vizionáři 2011.


Po vernisáži výstavy byl pokřtěn CD ROM Technologický profil ČR, verze 12.


V průběhu INOVACE 2011 se uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery.


Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 16. ročníku o Cenu Inovace roku jsou umístěny na www.aipcr.cz.


Závěry:


- uspořádat 19. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 4. – 7. 12. 2012

* do sympoziálního programu zařadit aktuální sekce, konferenci a celostátní soutěž v rámci projektu SPINNET, Česko-ruské inovační fórum a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012

* připravit přihlášku ČR do ICSTI na vládní úrovni (ČR zastupuje AIP ČR, z.s.; P. Švejda doporučen do orgánů ICSTI, dosud je členem redakční rady časopisu Information and Innovations – vydává ICSTI, rusko-anglicky)

* nomenklaturu výstavní části doplnit o významné inovační produkty, klastry, výzkumná centra, platformy, připravovaný studijní program Inovační inženýrství a o prezentaci výsledků vybraných projektů v rámci ekonomické diplomacie

* v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2012 zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI, zejména TIP,  EUREKA a Eurostars

* zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením


 

V Praze dne 21. 12. 2011
Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková
    

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.