Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů


Ve středu 25. 4. 2012 pořádala AIP ČR, z.s. ve spolupráci s ČARA seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v sálu 103 Administrativní budovy, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhu URBIS INVEST 2012.

Semináře se zúčastnilo 23 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Seminář zahájil a moderoval JUDr. Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a seznámil je s programem semináře. Omluvil doc. Ing. Pavla Švejdu, CSc., generálního sekretáře pořádající AIP ČR, z.s., který ve stejném čase byl účastníkem a vystupujícím na mezinárodní konferenci "Proměny Evropy". V. Gašpar pak představil jednotlivé přednášející a předal slovo prvnímu z nich. Všechny prezentace proběhly dle programu.

Inovace a technologie v rozvoji regionů
RNDr. Miloš Šifalda,
ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu představil jako příklad příspěvku k regionálnímu rozvoji v oblasti VaVaI regionální grantový program SoMoPro II, jehož cílem je podpora příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště JMK. Tento program je pokračováním úspěšného programu SoMoPro, který podpořil 27 projektů, které jsou nyní již ve fázi realizace. Program SoMoPro II plánuje podpořit 25 projektů ve 2 výzvách a jeho rozpočet činí 4 763 171 Euro. Podrobnosti, více viz

Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů
zástupci vybraných krajů:

PhDr. Jiří Svítek, ředitel Regionální rozvojové agentury Středočeského kraje
- historie prací na rozvojových dokumentech Středočeského kraje - RIS zatím není, existuje Plán rozvoje kraje zaměřený na dopravu - vývoj v oblasti VaVaI probíhá bez koncepce - příležitost pro zlepšení: inspirace RIS Praha, spolupráce s StČ krajem, více viz

Ing. Josef Svoboda, vedoucí odd. Regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ Ústeckého kraje - podpora oblasti VaVaI v Ústeckém kraji - akční plán VaVaI Ústeckého kraje, více viz

Po obou prezentacích k problematice Regionálních inovačních strategií pokračoval seminář částí zaměřenou na Inovační potenciál ČR:

Inovační potenciál ČR
* Technologický profil ČR
* Cena Inovace roku 2012

Ing. Jan Kofroň, manažer projektů AIP ČR, z.s. - navázal na předchozí prezentace, v úvodu uvedl Technologický profil ČR jako nástroj k poznávání inovačního potenciálu ČR i regionů
- zhodnotil 13leté období řešení projektu Technologický profil ČR, uvedl strukturu Technologického profilu ČR (CD ROM TP ČR verze 12, www.techprofil.cz)
- dále zmínil Inovační prostředí (Systém inovačního podnikání v ČR), Inovační proces (vymyslet vyrobit, prodat), Inovační produkty (Cena Inovace roku), Mezinárodní spolupráce - Technologický profil ČR pokračuje v roce 2012 zatím pouze s podporou AIP ČR, z.s., hledají se možnosti pokračování v rámci programů MŠMT, MPO, MMR.
- 17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012(CIR 2012, od r. 1996), nejúspěšnější inovační firmy, podmínky a hodnotící kriteria soutěže. - oceněné produkty v CIR mají možnost prezentací na veletrzích (HannoverMesse 2012 - katalog účasti AIP ČR, z.s. jako příklad), Klub inovačních firem jako báze pro dlouhodobější spolupráci s AIP ČR, z.s., více viz

Diskuse
probíhala již k jednotlivým prezentacím a po skončení všech prezentací pokračovala i směrem k dalším účastníkům semináře.

* Petr Krajáč,inovační poradce BIC Brno, projekt Vzděláváni ínovačních poradců krajský úřad Pardubického kraje: doplnil RIS Pardubického kraje (zdůraznil roli lidských zdrojů, roli zpravodajů, vznik koordinační rady)
* Petr Krajáč,inovační poradce BIC Brno: projekt Vzdělávání inovačních poradců by chtěl navázat spolupráci s RRA JMK, schůzka s V. Gašparem
* Daniela Sobieska, TIC Zlín: jaké zkušenosti s inovačními vouchery v Ústeckém kraji- zatím pouze záměr
* Jana Michková , KARP: inovační vouchery v KVK, 1,7 mil. Kč, 11 firem
* Vladimír Gašpar, RRA JMK: důležitá je prezentace nejen úspěchů ale inspirací je i negativní situace v některých regionech pro uvědomění si, že dosažená úroveň v rozvoji inovačního podnikání není samozřejmá, rozvoj podpora podnikání ve Zlínském kraji je v některých směrech inspirativní
* Petr Krajáč,inovační poradce BIC Brno: důležitá spolupráce všech v inovacích, pokusí se nabídnout zúčastněným organizaci setkání

Po diskusi formuloval Vladimír Gašpar závěry semináře:
- využít poznatky a zejména problémy při tvorbě RIS ve Středočeském a Ústeckém kraji při činnostech v ostatních regionech - Technologický profil ČR a jeho pokračování projednat na vedení AIP ČR, z.s. 18.6.2012
- uspořádat 12. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů v roce 2013

Mediální spolupráce: - Pro účely zveřejnění ve veletržním zpravodajství Z. Vavřich převzal prezentace vystupujících a materiály AIP ČR, z.s. - J. Kofroň po ukončení semináře poskytl rozhovor zpravodaji Hospodářských novin V. Žákovi na téma Cena Inovace roku.

 

Zpracoval: J. Kofroň

Fotogalerie-Seminář: I. Němečková

Fotogalerie-Výstava: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.