22. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2015

Pátek 4. 12. 2015

Předání ocenění 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015
Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Praha 1

Předávání cen v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015 se tradičně konalo v Senátu Parlamentu České republiky.

Slavnostního předávání bylo přítomno 58 účastníků - zástupci 20 oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2015, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2015, pozvaní hosté a novináři. Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku.

V úvodu senátor Petr Bratský uvítal přítomné v Hlavním sálu Senátu Parlamentu ČR a podtrhnul skutečnost a důležitost toho, že se opět scházíme k vyhodnocení a vyhlášení výsledků významné soutěže, kterou představuje Cena inovace roku 2015.

Následně Pavel Švejda seznámil účastníky s programem zasedání a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže:

  • Technická úroveň produktu
  • Původnost řešení
  • Postavení na trhu, efektivnost
  • Vliv na životní prostředí

V průběhu roku 2015 se uskutečnily konzultace 318 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno bylo 20 inovačních produktů. Počet oborů přihlášených inovačních produktů – 16. Přihlašovatelé podle regionální působnosti: Čechy – 14; Morava, Slezsko – 6.

Prezentace

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015. K tomu bylo uvedeno, že pět inovačních produktů bylo prezentováno ve výstavní části INOVACE 2015 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1:
Zástupci přihlašovatelů postupně uvedli krátké představení inovačních produktů oceněných v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015: Briketovací lis iSwarf 550, * Nová generace kompaktních přístrojů pro měření a vyhodnocování neelektrických veličin, Kolekce odrůd topinamburu Rút, Karin, Zlata a Skarlet, Kanger – Pánské odvětrávací spodní prádlo a MagicBox – interaktivní učební pomůcka pro nejmenší děti.

Dvacet ocenění předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, MPO.

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2015

I. "Cena Inovace roku 2015"
Thomayerova nemocnice, Praha 4
* ELLA-BD Stent tracheální

II. "Čestné uznání"
COLLEGIUM Trade, s.r.o., Jablonec nad Nisou
* Sendvičová hydroizolace

BRIKLIS, spol. s r.o., Malšice
* Briketovací lis iSwarf 550

AVETON s.r.o., Praha 9
* Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO

TBG METROSTAV s.r.o., Praha 8
* Uplatnění ultra-vysokohodnotného transportbetonu

Workswell s.r.o., Praha 6
* WORKSWELL ThermoInspector

Workswell s.r.o., Praha 6
* WORKSWELL Thermal Vision Pro

VYRTYCH a.s., Praha 4
* EUROPA-NANO

III. „Účast v soutěži“

Farmet a.s., Česká Skalice
* Modulární secí stroj Falcon

ŠKODA JS a.s., Plzeň
* Zařízení na likvidaci čidel neutronového toku a/nebo termočlánků

FlowMon Networks, a.s., Brno
* Flowmon sonda Flowmon Probe 100000 Pro CFP4

INTRONIX, spol. s r.o., Praha 2
* Nová generace kompaktních přístrojů pro měření a vyhodnocování neelektrických veličin

BVT Technologies, a.s., Brno
* Startovací kit pro elektrochemii

Vysoké učení technické v Brně
* Automatický pulzní vypouštěč AS-PULZ

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
* Kolekce odrůd topinamburu Rút, Karin, Zlata a Skarlet

JIMIPLET, s.r.o., Brno
* Kanger – Pánské odvětrávací spodní prádlo

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
* Skládaná opěrná stěna

PROJEKTMEDIA, s.r.o., Praha 10
* MagicBox – interaktivní učební pomůcka pro nejmenší děti

MERKUR TOYS s.r.o., Police nad Metují
* Výukový systém Merkur Education pro podporu 4. technické revoluce – digitalizace, mechatronika

VÍTKOVICE Doprava, a.s.
* Cloud pipeline – mobilní plnící stanice CNG se zásobníkem nezávislá na distribuční soustavě

Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2015 bude představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2016. V následujících číslech ip tt budou potom uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním (2/2016) a Účastí v soutěži (3/2016).

Na závěr zasedání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá zkvalitňovat inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, která budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání v rámci občerstvení do historických prostor Valdštejnského paláce.

Po ukončení zasedání se uskutečnilo setkání zástupců přihlašovatelů s přítomnými novináři a společné neformální setkání všech účastníků.

Jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Společné jednání 85. vedení AIP ČR, z.s. a 29. zasedání AIP ČR, z.s. se následně konalo v Zaháňském salonku.

Fotogalerie

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.