Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů


Ve středu 15. 9. 2010 pořádala AIP ČR, z.s. ve spolupráci s ČARA seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v Business Centru II, 1. patro, pavilon E, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhů MSV a Urbis 2010.

Semináře se zúčastnilo 38 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Seminář zahájil garant semináře Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a stručně zrekapituloval uplynulé období:

Dále následovaly jednotlivé příspěvky podle programu:

Regionální inovační infrastruktura
Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR, z.s.:

Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů:

Královéhradecký kraj
Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury krajského úřadu KHK

Karlovarský kraj
Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání

Inovační potenciál ČR

V dalším průběhu semináře věnoval Pavel Švejda pozornost Inovačnímu potenciálu ČR

* Technologický profil ČR (CD ROM TP ČR verze 10; viz www.techprofil.cz)

* Cena Inovace roku 2010 (brožura k dispozici, viz www.aipcr.cz)

Diskuse:
* Petr Krajáč, BIC Brno: ocenil přípravu jihomoravského projektu Moravian Science Centre Brno, doporučil do kapitoly „myšlení“ zařadit „psychiku“ (emocionální inteligenci, duševno)
* Vít Hřiba, BIC Brno: uvedl souvislost ocenění „TRIHYBUS“, ÚJV Řež v rámci soutěže Cena Inovace roku 2009 a letošní Zlaté medaile MSV Brno
* Jaroslav Chaloupka, BIC Brno: ocenil změnu chápání pojmu inovace, RIS i celé národní politiky i další pokračování aktivit (v důsledku připravovaného financování v rámci regionů po roce 2013)
* Pavel Csank, BermanGroup: kompetence ve firmě, návrh rozšířit TP ČR o “měkké aktivity“

Závěry semináře:

Zpracoval: P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.