Inovace 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR3. 12. 2004

9. ročník Ceny Inovace roku 2004

Závěrečného předávání cen 9. ročníku soutěže se zúčastnilo 53 účastníků, zástupci všech oceněných inovačních produktů, novináři, členové orgánů AIP ČR, z.s. a další hosté

Obě části zahájil a moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s.

V první části prezentovali svoje produkty, přihlášené do soutěže:

* Miloš Filip, PREFA Brno, a.s., závod KOMPOZITY
" Protihlukové panely systém PREFA- kompozit "

* Miroslav Brejcha, ELSYST, s.r.o., Praha
" Kalorimetry pro měření hydratačního tepla "

* V. Šimánek, NATURPRODUKT CZ, s.r.o., Šestajovice
" Silymarin forte "

* Vladimír Čížek, KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí
" Portálové obráběcí centrum MCU 2000 SPEED "

* Čeněk Jarský, Kralupy nad Vltavou
" Expertní systém pro přípravu a řízení realizace staveb CONTEC v.12.8 "

* Pavel Pospíšil, Stavby silnic a železnic, a.s., Karlovy Vary
" Stabilizát "

* Karel Hána, Ústav biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
" Modulární mobilní biotelemetrický systém "

Druhé části slavnostního předávání Ceny Inovace roku 2004 se zúčastnil Martin Jahn, místopředseda vlády ČR, který spolu s Martinem Štíchou, MPO a Ivetou Němečkovou, AIP ČR, z.s. předali ocenění v rámci 9. ročníku soutěže:

I. "Cena Inovace roku 2004"

KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí
" Portálové obráběcí centrum MCU 2000 SPEED "

Stavby silnic a železnic, a.s., Karlovy Vary
" Stabilizát "

II. "Čestné uznání"

Doc.ing. Čeněk Jarský, DrSc., Kralupy nad Vltavou
" Expertní systém pro přípravu a řízení realizace staveb CONTEC v.12.8 " www.contec.cz

ELSYST, s.r.o., Praha
" Kalorimetry pro měření hydratačního tepla "

Ústav biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
" Modulární mobilní biotelemetrický systém "

III. "Účast v soutěži"

Ivan Tarčinec, Praha
" Zařízení k optimálnímu rozvodu hydraulické kapaliny v soustavě strojů "

PREFA Brno, a.s., závod Kompozity
" Protihlukové panely systém PREFA- kompozit "

NATURPRODUKT CZ, s. r.o., Šestajovice
" Silymarin forte "

IV. Přihlášené produkty, které nesplnily kriteria soutěže:

EXBIO Praha, a.s.
" Monoklonární protilátky na detekci HLA-G a HLA-E antigenů

VUTS Liberec, a.s.
"Mykací stroj UNICARD 697 CZ"

Od 13.00 hod. se uskutečnilo jednání orgánů AIP ČR, z.s., v jehož průběhu byl vylosován jeden účastník ankety návštěvníků výstavní časti INOVACE 2004. Stal se jím Ing. Jaroslav Lakomý z Českých Budějovic. Bude mu předána věcná cena AIP ČR, z.s..

Současně byl vyhodnocen nejlepší výstavní panel/poster/vystavovatel: "Bezkontaktní ovládání počítače očima". Autorovi bude rovněž předána věcná cena AIP ČR, z.s..

Fotogalerie - 3. 12. 2004

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.