Inovace 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR2. 12. 2005

10. ročník Ceny Inovace roku 2005

Závěrečného předávání cen 10. jubilejního ročníku soutěže se zúčastnilo 44 účastníků - zástupci všech oceněných inovačních produktů, novináři, členové orgánů AIP ČR, z.s. a další hosté.

Obě části zahájil a moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s..
V úvodu zhodnotil předchozí ročníky soutěže a připomněl jejich vítěze. Přehled vítězů bude zveřejněn v týdeníku EKONOM.

V první části prezentovali svoje produkty, přihlášené do soutěže:

V. Viklický - EXBIO Praha, a.s.
P. Kynkor - MSV SYSTEMS CZ, Liberec
R. Enžl - ŠKODA VÝZKUM s r.o., Plzeň
V. Jirka - ENKI, o.p.s., Třeboň
J. Volf - FS, ČVUT v Praze
R. Pavlica - 5M s.r.o., Boršice
Z. Šlais - Sindat s.r.o., Praha 10
M. Kříž - UniControls a.s., Praha 10

Slavnostního předávání Ceny Inovace roku 2005 se zúčastnil Martin Jahn, místopředseda vlády ČR, který spolu s Karlem Šperlinkem, AIP ČR, z.s., Martinem Štíchou, MPO, a Ivetou Němečkovou, AIP ČR, z.s. předali ocenění v rámci jubilejního 10. ročníku soutěže:

I. "Cena Inovace roku 2005"

"ELISA souprava a panel monoklonálních protilátek na detekci HLA-G antigenů"
EXBIO Praha, a.s.

II. "Čestné uznání"

"Povrchová ochrana trysek fluidních kotlů metodou HVOF"
ŠKODA VÝZKUM s r.o., Plzeň

"PLANTOGRAF V05"
FS, ČVUT v Praze

"Sendvičová deska na bázi umělého kamene"
Sindat s.r.o., Praha 10

"Řídicí procesorová jednotka pro automatické řízení průmyslových procesů"
UniControls a.s., Praha 10

III. "Účast v soutěži"

"CNC jednohlavový ohýbací stroj výrobní značení BA-SN 05/2000"
MSV SYSTEMS CZ, Liberec

"Servomechanismus pro polohování absorbéru kolektorového koncentračního systému SOLARGLAS"
ENKI, o.p.s., Třeboň

"LF Technologie"
5M s.r.o., Boršice

Po vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo focení oceněných firem a jejich zástupců spolu s Martinem Jahnem, místopředsedou vlády, který k 1. 1. 2006 končí ve své funkci i v Radě pro VaV. Přítomní ocenili jeho zásluhy a popřáli mu do jeho další činnosti mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Od 12.45 hod. se uskutečnilo jednání orgánů AIP ČR, z.s..

Fotogalerie - 2. 12. 2005

Zpracovala: V. Mísařová, fotogalerie P. Dlouhý

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.