Konference v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2003, Brno dne 16. 4. 2003


Účastníci konference, kterou uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA), přijali následující závěry této druhé konference:

 • v průběhu konference, kterou zahájil generální sekretář AIP ČR, z.s. Pavel Švejda a které se zúčastnilo více než 50 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, krajských úřadů, hospodářských komor, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů, postupně vystoupili se svými příspěvky s těmito nejdůležitějšími návrhy, náměty a doporučeními:

  - Petr Forman, náměstek ministra pro místní rozvoj, Aktuální úkoly MMR
     
 • společný regionální operační program a jeho 6 oblastí (rozvoj místních podnikatelských aktivit, regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií, místní rozvoj lidských zdrojů, zlepšování životního prostředí v obcích a regionech, oživení venkovských oblastí a rozvoj cestovního ruchu v obcích a regionech) – www.mmr.cz

 • - Manfred Hellmich, předseda ČARA, Aktuální úkoly ČARA
     
 • vytváření regionální inovační infrastruktury, zájem o inovační podnikání, příprava rozvojových dokumentů, příprava a využití pozemků a objektů vhodných k podnikání, programy pro MSP – www.cara.cz

 • - Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra, Projekt INTERPRISE
     
 • implementační fáze projektu, příprava technologického inkubátoru v Brně (VUT v Brně), investorský panel, transfer výsledků VaV z univerzit do podnikatelského sektoru, výběr vhodných firem, poskytování služeb a poradenství – www.jic.cz

 • - Alfons Rokoš, ředitel Regioinfo Liberec, Projekt RITTS INBO
     
 • realizace projektů transferu technologií, vytváření vazeb mezi podnikatelskými subjekty, organizacemi VaV a podnikatelskými subjekty a mezi regiony, doprovodné programy; Cena inovace 2003 v ERN NISA – www.ritts-inbo.org

 • - Daniela Váchová, Technologické centrum AV ČR, Projekt BRIS
     
 • návrh a implementace inovační strategie pro regiony Praha a Plzeňský kraj, podmínky pro rozvoj, systém služeb pro MSP, podpora spolupráce s výzkumem, úloha Magistrátu hl. m. Prahy – www.bris.cz


 • V druhé části konference byly předloženy následující návrhy a doporučení - technologie a inovace pro města a obce, doporučení pro X. celostátní kongres starostů a primátorů měst 17. 4. 2003 – informaci o průběhu konference přednese Pavel Švejda na tomto kongresu

  • Systém obkladových panelů zavěšených na kompozitní konstrukci, Prefa Brno, a.s., závod Kompozity, Miloš Filip, ředitel závodu - www.prefa.cz
  Nový obkladový systém složený: z nosných kompozitních profilů kotvených do zdiva, z nosného vyztužujícího rámu, z voštinového panelu vyztuženého oboustranným kompozitním potahem a z tenkého obkladu (například přírodní kámen). Mezi hlavní přednosti patří vzhled, nízká hmotnost, akustické a tepelné vlastnosti, odolnost vůči povětrnostním vlivům a agresivnímu prostředí, snadná montáž. Systém je navržen pro vysokou životnost a odolává i otřesům a rázovému zatížení. Je určen jako odvětrávaná fasáda pro obklad velkých ploch v exteriéru i interiéru, pro obložení mobilních celků a také pro další netradiční použití. Výhodou oproti ostatním podobným systémům je možnost vytváření složitých tvarů a možnost dodatečných úprav, např. zateplení. Z ekonomického hlediska nabízíme různé cenové varianty, závislé na druhu obkladu.

  • Elektrický skládací skútr ROTOBIC, ROTOKOV s.r.o., Křídlůvky - www.rotokov.cz , přednesl Miroslav Cenek, Česká asociace pro obnovitelné energie
  Elektrický skládací skútr ROTOBIC je skútr samonosné konstrukce s bateriovým pohonem, vyráběný v jednostopém a třístopém konstrukčním provedení. Je určen k přepravě osob mezi blízkými cíli, např. v městských centrech a pěších zónách, na rovných zpevněných cestách, v halách, v budovách, v zabezpečených areálech firem, v rekreačních a sportovních areálech a je určen pro osoby s částečně sníženou pohyblivostí, pro osoby starší, s problémy s pohybovým aparátem. Pro snadnější přepravu, např. v zavazadlovém prostoru osobních automobilů a autobusů, se dají složit řidítka i sedátko skútru, jeho hmotnost je 30 kg. Maximální rychlost skútru je 18 km/hod, maximální dojezd skútru na jedno nabití je 7 - 14 km podle způsobu jízdy, zatížení a terénu. Nosnost skútru je 130 kg. Elektrický skládací skútr může používat osoba starší 12-ti let, k řízení není nutný řidičský průkaz ani ochranná přilba. Cena jednostopé konstrukční verze je 23.900,- Kč (včetně DPH 22%). Cena třístopé konstrukční verze je 25.900,- Kč (včetně DPH 22%), k jejímu zakoupení je možnost získání dotace ze strany sociálních úřadů (až 50% ceny).
  - postup vytváření regionální inovační infrastruktury (RII) v ČR, Pavel Švejda
     
 • dbát na dodržování doporučené struktury RII (viz str. 227 publikace Základy inovačního podnikání, AIP ČR, z.s., 2002 – k dispozici účastníkům konference)
 • respektovat obecné zákonitosti vytváření RII ve všech krajích
 • respektovat zvláštní a jedinečné hodnoty a skutečnosti při vytváření RII v jednotlivých krajích

 • - závěry konference, Manfred Hellmich, Pavel Švejda
     
 • potřeba a účelnost spolupráce jednotlivých subjektů v rámci Systému inovačního podnikání v ČR s důrazem na spolupráci ČARA a AIP ČR, z.s.
 • využívat Technologický profil ČR jako nástroj vyjádření inovačního potenciálu ČR
 • zajistit přípravu odborníků pro oblast inovačního podnikání
 • soustředit prezentaci inovačních aktivit v ČR v AIP ČR, z.s.
 • připravit inovační strategii ČR a národní politiku inovací a uveřejnit tyto materiály spolu s informací o průběhu a závěrech konference ve 2. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (čtvrtletník, vydává AIP ČR, z.s., expedice 2. čísla 16. 6. 2003)
 • zařadit regionální inovační strategii do plenární sekce 10. ročníku sympozia INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (Praha, 2. 12. 2003)
 • uveřejnit informaci o konferenci ve Veletržním bulletinu
 • pořádat konferenci „Inovace a technologie v rozvoji regionů“ pravidelně v rámci doprovodných programů Stavebních veletrhů a veletrhů URBIS v Brně • V Brně dne 16. 4. 2003

  Zpracoval: Ing. Pavel Švejda, CSc.
  generální sekretář AIP ČR, z.s.


 •  
          
  Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
  Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
  Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.