Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2021


A. Zasedání AIP ČR, z.s.

 • 35. zasedání 7. 12. 2021

B. Vedení AIP ČR, z.s.

 • 106. vedení 15. 3. 2021 *
 • 107. vedení 14. 6. 2021 *
 • 108. vedení 13. 9. 2021 *
 • 109. vedení 7.12.2021

C. Redakční rada ip & tt

 • 118. jednání 13. 1. 2021 *
 • 119. jednání 7. 4. 2021 *
 • 120. jednání 16. 6. 2021 *
 • 121. jednání 6.10. 2021 *

D. Tisková konference AIP ČR, z.s.

 • 7. 12. 2021

E. Programový a organizační výbor INOVACE 2021

 • 4. 3.*, 9. 9., 4. 11. *

F. Komise Inovace roku 2021

 • 6. 5. *, 4. 11., 11. 11.

G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. krealizaci Inovační politiky ČR, kpřípravě odborníků voblasti IP vČR a kinovačnímu podnikání v regionech – společná jednání se uskutečňují elektronicky, příprava a hodnocení společných projektů

 • Informace č. 13, 14, 15/2021 rozesílat mailem ke dni 15. 3., 14. 6., 13. 9. 2021

H. Spolupráce se zástupci AIP ČR, z.s. vkrajích ČR (součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor) - průběžně

I. INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací vČR, 28. ročník

 • 7. – 10. 12. 2021

J. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

 • 7. 12. 2021

K. Součinnost na akcích pořádaných CzechInno, z.s.p.o. (www.czechinno.cz)
(AIP ČR, z.s. je jedním ze zakladatelů tohoto sdružení)

L. Galerie inovací - aktivity členů a partnerů AIP ČR, z.s.
(http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp; http://www.aipcr.cz/partnerituz.asp)

 • aktuality zasílané členy a partnery AIP ČR, z.s. (nemeckova@aipcr.cz) umísťovat do části O Asociaci a Partneři

M. Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s.

 • na rok 2021 zahájit 15. 9. 2020, dokončit do 31. 12. 2020
 • na rok 2022 připravit do 13. 9. 2021

______________________

* elektronická jednání


Schválilo 104. vedení AIP ČR, z.s. 14. 9. 2020


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2021 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.