Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích MACH, FINET, METAL, DRIVE a INTERPLAST 2005, Praha


AIP ČR, z.s. je tradičně jedním z odborných garantů výše uvedených veletrhů. V tomto roce se veletrhy uskutečnily ve dnech 10. - 12. 5. 2005 ve Veletržním areálu v Praze - Letňanech. Veletrhy organizovala veletržní správa Terinvest.

Účast AIP ČR, z.s. jako odborného garanta spočívala v přípravě, provozu a hodnocení výstavního stánku, semináře a činnosti akreditovaného novináře.

Zástupci AIP ČR, z.s. se zúčastnili vyhlášení výsledků předání ocenění v rámci veletrhů - soutěž o nejlepší exponát "Zlatý Mach", "Zlatý Zvon" a "Zlatý Finet" dne 10. 5. 2005 od 16 hodin a od 17 hodin slavnostního zahájení veletrhů s vystavovateli, v průběhu veletrhů navštívili 41 vystavovatelů, které informovali o aktuálních úkolech a činnostech AIP ČR, z.s. v roce 2005, zejména 10. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2005 a o obsahu přípravy semináře, který AIP ČR, z.s. pořádala 12. 5. 2005 v malém sále Vstupní haly 1.

Výstavní stánek AIP ČR, z.s.
AIP ČR, z.s. prezentovala v hale 3, sektor B, stánek č. 19 své úkoly a projekty:
* Systém inovačního podnikání v ČR
* Úkoly a projekty AIP ČR, z.s.
* projekt Technologický profil ČR (česky, anglicky)
* program KONTAKT
* program EUREKA
* Cena Inovace roku 2005

Účastníkům veletrhů byly poskytovány informace k výše uvedeným činnostem a předávány prezentační materiály - INFO AIP ČR, z.s., INFO KONTAKT, časopis Inovační podnikání a transfer technologií 4/2004, 1/2005 a mimořádné číslo/2005 - "Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2005-2006", INFO EUREKA, publikace Řízení inovací v podniku, INOVACE 2005 (česky, anglicky), přihláška do soutěže o Cenu Inovace roku 2005, INFO SVTP ČR, pozvánka na seminář "Mezinárodní programy EUREKA a KONTAKT, projekt Technologický profil ČR" dne 12. 5. 2005,

Účast AIP ČR, z.s. v doprovodném programu veletrhů
AIP ČR, z.s. uspořádala seminář v rámci doprovodných programů veletrhů MACH, FINET, METAL, DRIVE a INTERPLAST 2005, Praha dne 12. 5. 2005 "Mezinárodní programy EUREKA a KONTAKT, projekt Technologický profil ČR" (úkoly a projekty AIP ČR, z.s.).

Zahájil ho generální sekretář AIP ČR, z.s. Pavel Švejda, zúčastnilo se jej 10 odborníků, dalším 41 odborníkům byli poskytnuty informace a předány materiály.

V průběhu semináře, který zahájil informací o aktuálních úkolech AIP ČR, z.s. Pavel Švejda postupně vystoupili:
* Jan Kofroň (Technologický profil ČR, viz www.techprofil.cz, informoval o dosavadním řešení tohoto projektu a o aktuálních úkolech roku 2005 - "regiony, inovační produkty, mezinárodní organizace v oblasti VaV a inovacích"),
* Věra Mísařová (Program mezinárodní vědeckotechnické spolupráce Kontakt, viz www.aipcr.cz, část Projekty, Program KONTAKT, www.msmt.cz, informovala o významu tohoto programu, jeho cílech a aktuálních výzvách k předkládání nových projektů v roce 2005)

* Vladimír Dlouhý (Evropský program v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu
a vývoje EUREKA, viz www.aipcr.cz, část Projekty, Program EUREKA, seznámil přítomné s 20 letou historií tohoto programu, 10. výročím ČR v tomto programu, s postupem přípravy a hodnocení projektů E! a s ekonomickým vyhodnocením účasti ČR v tomto programu)

V rámci diskuse předložili dotazy Jaroslav Řasa, Radka Jindrová, Alena Blažková a Josef Janda.

V závěru semináře uvedl Pavel Švejda hlavní úkoly a činnosti AIP ČR, z.s. v tomto roce (bylo publikováno v ip tt 1/2005, str. 2):
* Systém inovačního podnikání v ČR (inovační infrastruktura ČR, regionální inovační infrastruktura); realizováno od 23. 6. 1993
* Technologický profil ČR; realizováno od roku 1999
* INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR; realizováno od roku 1994
* soutěž o Cenu Inovace roku; realizováno od roku 1996
* časopis Inovační podnikání a transfer technologií; vydáván od roku 1993
* příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání; zajišťována od roku 1993

Účastníci semináře konstatovali, že tato forma prezentace programů a činností je velmi dobrá.

V tiskovém středisku vyzvedl zástupce AIP ČR, z.s. katalog a další materiály veletrhů. Jsou uloženy v sekretariátu AIP ČR, z.s..

Vzhledem k úspěšné účasti AIP ČR, z.s. na těchto veletrzích, připraví AIP ČR, z.s. v součinnosti s Terinvestem svoji účast v obdobné rozsahu i v roce 2006.

V Praze dne 13. 5. 2005

Zpracoval:
Pavel Švejda
generální sekretář AIP ČR, z.s.

Foto:
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.