"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 3. 6. 2009


Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již podesáté. Zúčastnilo se jej 15 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem, vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

V úvodu semináře, který řídil ing. M. Paclík, ÚPV, přivítal přítomné a informoval je o programu semináře. Omluvil nepřítomnost J. Kratochvíla a představil JUDr. V. Zamrzlu, který přednesl první příspěvek. Další příspěvky byly předneseny v souladu s programem:

Nejvýznamnější informace, doporučení, náměty, návrhy a připomínky:

a) k předneseným tématům:

 • Podána informace o změně ve vedení ÚPV – K. Čada odvolán k 6.5.2009 a do funkce předsedy ustanoven J. Kratochvíl
 • Podány informace z oblasti technické tvůrčí práce (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná oznámení i sporná řízení)
 • Zdůrazněna informace o bezúplatných službách ÚPV pro malé a střední podniky
 • J. Zamrzla nabídl možnost individuálních konzultací i mimo tento seminář
 • Podán přehled o reformě VaVaI, o změnách zákona 130/2002 Sb., Technologické agentuře, nových programech (průřezové, odvětvové, regionální programy VaV), cílech Národní politiky VaVaI
 • Doporučeno využívání elektronických databází ÚPV i informací v oblasti patentové literatury (podán stručný přehled o orientaci v elektronicky dostupných databázích a uvedeny příklady provádění rešerší),
 • ÚPV pořádá pro zájemce ZDARMA 2 hodinové kurzy (využívání elektronických služeb) – seznámení se s databázemi – možnostmi provádění rešerší
 • Připomenut historický způsob provádění rešerší – v dobách děrných štítků byly nejdůležitějším nástrojem pletací jehlice - s jejich pomocí se provádělo „vytřídění“ děrných štítků
 • Představena Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., její činnosti a projekty, podrobně představen projekt Technologický profil ČR, doporučeno jeho využívání i možnost sdělení návrhů na zlepšení databáze TP ČR
b) vyplývající z diskuse: která byla vedena k jednotlivým předneseným tématům:
 • Důležité informace je možno nalézt na www.upv.cz, www.european-patent-office.org, www.espacenet.com, www.epoline.org
 • UPV má zájem o spolupráci s uživateli – řešit připomínky, náměty i nedostatky
 • Aktualizace databáze TP ČR má svá kriteria, snaha dodržovat kvalitu databáze – výběr zařazených firem
 • Při změně činnosti, programu (případně likvidaci) firem mění duševní vlastnictví majitele (prodává se) – ÚPV zaregistruje změnu majitele, při prodeji firmy mnohdy duševní vlastnictví (např. ochranná známka) cennější než budovy firmy
 • ÚPV - oblast průmyslově právní ochrany se bude tradičně prezentovat a poskytovat konzultace na 16. ročníku INOVACE 2009, ve dnech 1. – 4. 12. 2009
 • Účastníci byli vyzváni k účasti v letošním ročníku soutěže „Cena Inovace roku“, viz informace v brožuře CIR a formuláři
 • Využít připomínek při přípravě 11. semináře ÚPV a AIP ČR, z.s. v navrženém termínu 2.6. 2010

Účastníci semináře obdrželi materiály ÚPV – tašku s výroční zprávou za rok 2008, zajímavou publikaci „90 let Patentového úřadu v Praze“ a měli možnost si vybrat z dalších materiálů ÚPV i AIP ČR, z.s. - sada materiálů v deskách AIP ČR, z.s. (Systém inovačního podnikání, časopis ip tt 1/2009, 4/2008, 3/2008, brožura 15 let AIP ČR, z.s., brožura KONTAKT 2009, brožura Cena Inovace roku 2009 s formulářem, CD TP ČR verze 09, INOVACE 2009).
Účastníci semináře rovněž děkují všem přednášejícím za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

V Praze dne 4.6. 2009 Zpracovali: Mgr. Věra Mísařová, J. Kofroň

Fotogalerie

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.